Folkhälsan i Bromarf

Folkhälsan i Bromarf

Styrelsen
Ordförande Ann-Charlotte Fromholtz 
Viceordförande Eva Sjöholm
Sekreterare Camilla Hellbom
Kassör Nina Bergman

Styrelsemedlemmar
Pia Maria Blomqvist-Schrey
Jenny Grabber
Lis-Marie Nyman