Diabetesgenetik

Diabetesgenetik

Programmet för diabetesgenetik syftar till att utreda orsaken bakom typ 1 diabetes (ungdomsdiabetes) och typ 2 diabetes (vuxendiabetes) samt den genetiska bakgrunden till olika diabetiska senkomplikationer.

Forskning kring diabetesgenetik utförs i två projekt - FinnDiane och Botnia.