Steroid-, östrogen- och fettforskning

Steroid-, östrogen- och fettforskning

Målet är att undersöka möjligheter att skydda postmenopausala kvinnor mot hjärt- och kärlsjukdomar samt bröstcancer. Forskningsgruppen strävar efter att klarlägga fettvävnadens roll i produktionen av aktivt östradiol, och dess betydelse för de ovan nämnda sjukdomarna.

Hos postmenopausala kvinnor finns det mera östrogen i fettvävnaden jämfört med blodplasma. Majoriteten har lagrats i fettet i form av inaktivt hormon. Om östrogen kunde mobiliseras till blodomloppet, kunde detta i princip skydda artärerna mot ateroskleros på samma sätt som östrogenproduktionen i ovarierna anses göra i fertil ålder.

Fettvävnadens östrogenproduktion och lagring i det kvinnliga bröstet undersöks både hos bröstcancerpatienter och hos friska kontroller. Forskningsgruppen försöker klarlägga de mekanismer som reglerar aktiveringen av inaktiva fettlösliga östrogenformer. Höga lokala koncentrationer av aktivt östradiol anses öka risken för bröstcancer.