Folkhälsa

Programmet för folkhälsoforskning

Inom programmet för folkhälsoforskningen verkar flera olika grupper.

Livscykelforskning

Ett flertal forskningsprojekt, under ledning av professor Johan Eriksson, fokuserar på hälsa och sjukdomar ur ett livscykelperspektiv genom att samtidigt beakta betydelsen av levnadsvanor, socioekonomiska faktorer samt genetiska faktorer.

Läs mer om livscykelforskningen. >

Forskning i hälsofrämjande

Forskningsgruppen i hälsofrämjande leds av docent Eva Roos. Gruppen forskar i hälsofrämjande i olika befolkningsgrupper och i olika levnadsmiljöer. Fokus ligger på hälsa, välbefinnande och levnadsvanor.

Inom gruppen finns följande projekt:

  • DAGIS
  • God vård vid diabetes
  • Mödrar som använt rusmedel under graviditeten och deras barn
  • Hälsotrender och -skillnader bland elever i svensk- och finskspråkiga skolor
  • Ett välmående och lärande sinne

Forskningsgruppen skriver också på bloggen Svett och Morötter – finns det mer? om levnadsvanor, såsom kost och fysisk aktivitet, tillsammans med andra sakkunniga på Folkhälsan.

Forskningsprojektet "Styrka, glädje och medkänsla"

Forskningsprojektet "Styrka, glädje och medkänsla" arbetar för att stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola och familj.

Läs mer om projektet

Kontakt