Hela Hälsan 2016

Hela Hälsan-dagarna bjöd på inspiration och information för medlemmar i Folkhälsans lokalföreningar.

Hälsa Hälsan ordnades i Åbo 23–25.9.2016.

Temat för Hela Hälsan 2016 var Natur och miljö som kraftkälla. Rörelseglädje och utomhusvistelse gick som en röd tråd genom hela programmet. Många programpunkter ordnades därför utomhus i det natursköna och historiska Åbo.

Se Hela Hälsans Instagramflöde

Delta gärna i enkäten om Tidningen Folkhälsan

Bilder från Hela Hälsan 2016

Hela Hälsan 2016