Föräldraskapet främst-gruppledarutbildning

Utbildningen riktar sig till yrkespersoner som arbetar med småbarnsfamiljer och ger deltagaren färdigheter att fungera som gruppledare för Föräldraskapet främst familjegrupper. Utbildningens syfte är att ge nycklarna till ett nytt arbetssätt, där man istället för att veta och ge råd är tillgänglig för den andra genom att fråga, undra och tillsammans reflektera kring upplevelser. Syftet är också att deltagarna efter avslutad utbildning självständigt (tillsammans med en annan gruppledare) skall kunna leda föräldragrupper och utveckla ett reflektivt förhållningssätt i möten med familjer.

Datum:
21 april 2017 09:00
Plats:
Mariehamn
Adress:
(meddelas senare)
Telefon:
044 488 3078

Beskrivning

Föräldraskapet främst gruppledarutbildning ordnas 20-21.4 och 1-2.6 på Åland. Det femte datumet bestäms av utbildningsgruppen tillsammans med utbildarna.

Intresserad? Bekanta dig gärna närmare med www.folkhalsan.fi/foraldraskap och information och anmälningsblankett finns på Kommunförbundets hemsida; http://kommuntorget.fi/kurstorget/foraldraskapet-framst-gruppledarutbildning-2/