Effekt 4-6-utbildning

Den 27 mars ordnas en utbildning i metoden Effekt 4-6. Utbildningen riktar sig i första hand till lärare och elevvårdspersonal som är intresserade av att implementera metoden i en åländsk skola.

Datum:
27 mars 2017 08:00
Plats:
Allaktivitetshuset i Mariehamn
Adress:
Skeppargatan 11, Mariehamn
Kontakt:
Anna Hannus, Contact
Telefon:
0457 3447 947

Beskrivning

EFFEKT 4-6 är ett tobakspreventionsprogram med inriktning mot elever i årskurs 4-6 och deras föräldrar. EFFEKT 4-6 bygger på ett beprövat koncept där man på skolans ordinarie föräldramöten ger föräldrarna kunskap och argument att föra fram en tydlig förväntan och attityd mot ungas användande av tobak och i förlängningen andra rusmedel. För elevernas del ingår aktiviteter som syftar till att ge kunskaper och färdigheter för att ta ställning emot tobak.

 

Mer information om utbildningen finns här!