Skatter för stora och små

Inspirationsdag för att främja hälsa bland småbarn

Datum:
26 april 2017 12:00
Plats:
Folkhälsan
Adress:
Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Organisatör:
Folkhälsans förbund
Kontakt:
Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser, Contact
Telefon:
044 788 3633

Beskrivning

Utbildningsdagen riktar sig till professionella och vårdnadshavare och andra som är intresserade av barns hälsa och välbefinnande. Utbildningsdagen är kostnadsfri. Kaffe med tilltugg ingår.

Anmälningar på folkhalsan.fi/skatterforstoraochsma

För närmare information om inspirationsdagen klicka här