Kompiskonst ska förebygga mobbning på dagis

Publicerad 17 mars 2017

I den nya handboken Kompiskonst – Kunskap och övningar för att skapa en fungerande grupp kombineras teori med praktik för att stöda barns samspelsfärdigheter och förebygga mobbning i småbarnspedagogik.

– När vi är ute på fältet och pratar om mobbning med daghemspersonal får vi ofta önskemål om riktigt konkreta tips för att motarbeta mobbning. Den här handboken är avsedd att bemöta det behovet, berättar forskarna Laura Repo och Vilja Laaksonen som utarbetat Kompiskonst-materialet.

Forskning visar att mobbning förekommer redan bland barn i dagisåldern. Drygt 12 procent av finländska barn i åldern 3–6 år är i direkt kontakt med mobbning, antingen så att de utsätts för mobbning eller att de själva mobbar.

– Det är ingen stor siffra, men det betyder att det berör i stort sett varje dagisgrupp, säger Repo.

Laaksonens forskning visar på en stark korrelation mellan bristande samspelsfärdigheter och mobbning, och Laura Repos forskning visar att barn i behov av särskilt stöd ofta är involverade i mobbning. Genom att stöda barns samspelsfärdigheter kan man därför förebygga mobbning, och det tar man fasta på i den nya handboken.

– Mobbning är framför allt ett gruppfenomen. Genom att hjälpa barn utveckla samspelsfärdigheter, eller kompisfärdigheter som vi kallar det, kan vi förebygga mobbning, säger Laaksonen.

I handboken identifieras fyra kompisfärdigheter; nämligen förmågan att fungera i grupp, färdigheter i att upprätthålla samspel och stöda andra barn, färdigheter i att ansluta sig till samspelssituationer och förmågan att ta hänsyn till andra. För varje delområde har forskarna tillsammans med personal från tre pilotdaghem utarbetat praktiska övningar och lekar.

En av dem som deltagit i arbetet är specialbarnträdgårdslärare Patricia Rosenström från Finno daghem i Esbo. Hon menar att den nya handboken ett viktigt komplement till det material som redan finns.

– Under årens lopp har jag jobbat med väldigt många olika material som har med social och emotionell träning att göra, och jag upplever att betoningen på samspelsfärdigheter känns som ett fräscht och nytt sätt att tänka. Det är ju det det handlar om när det uppstår svårigheter i daghemsgruppen.

– Jag uppskattar också att handboken har både en teoretisk och praktisk anknytning, säger Rosenström.

Enligt Vilja Laaksonen har småbarnspedagoger redan många lämpliga lekar och program för att utveckla gruppen. Avsikten med Kompiskonst är att lyfta fram ett mer systematisk perspektiv där alla kompisfärdigheter i sin helhet tas i beaktande.

Laura Repo betonar vikten av att jobba med samspelsfärdigheter redan inom småbarnspedagogiken.
– Vi är sent ute om vi börja öva oss på det först i skolan.

– Men trots att mobbning är ett allvarligt ämne är jag optimistisk. Och ju tidigare vi gör någonting åt saken, desto bättre, säger Repo.

 

Text: Pamela Friström

På bilden författarna Vilja Laaksonen och Laura Repo

0 kommentarer på sidan "Kompiskonst ska förebygga mobbning på dagis"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan