Engagera dig som frivillig

Inom vårt hälsofrämjande arbetet finns ett stort behov av frivilliga i alla åldrar.

Det finns många olika sätt som du kan delta i vårt hälsofrämjande arbete. Huvudsaken är att du kommer med, för du behövs! Välkommen!