Forskare vid mikroskop. Foto: Laura Mendelin

Folkhälsan forskar

En av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan ligger på forskning. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum.

Vid Folkhälsans forskningscentrum sker forskning inom tre program i forskningsgrupper som leds av seniorforskare på docent- eller professorsnivå.

De tre forskningsprogrammen är:

  • Genetisk forskning (genetiska institutet)
  • Folkhälsoforskning
  • Forskning i preventiv medicin

 

2 kommentarer på sidan "Folkhälsan forskar"

Läs kommentarer
Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan