Ung och skola

Välkommen till Folkhälsans ung och skola-sidor! Här kan du läsa om verksamheter vi har för skolor. I kalendern till höger samlar vi under året de evenemang, fortbildningar och inspirationsdagar som arrangeras för skolpersonal och andra intresserade.

Många av de levnadsvanor som har betydelse för vår hälsa i vuxen ålder etableras redan under barn- och ungdomstiden. Vi arbetar aktivt och målmedvetet tillsammans med skolorna för att utveckla och skapa nya verksamheter. I vårt arbete fokuserar vi både på elevernas och personalens fysiska och psykiska hälsa.  Mår personalen bra så mår eleverna bra och vice versa.

0 kommentarer på sidan "Ung och skola"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan