Vård & rehabilitering

Folkhälsan arbetar med vård och rehabilitering i hela Svenskfinland. Vi har lång erfarenhet och ett mångsidigt kunnande inom området.

Äldreomsorgen är en av våra större verksamheter. Vi erbjuder olika former av boende för äldre och också hemtjänst.

Vi erbjuder också tjänster för barn, unga och familjer och har också en läkarstation i Karis, Raseborg.

Rehabilitering

Folkhälsan erbjuder rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna. Till oss kan du komma med en betalningsförbindelse från FPA, sjukhus, hälsovårdscentraler eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Vi har rehabiliteringsenheter i våra hus i Korsholm och på Östanlid i Jakobstad.

Habilitering

Habilitering och annat stöd för barn med särskilda behov erbjuder vi på Mottagningen för barn, unga och familjer som finns i Helsingfors, Pargas och Åbo.

1 kommentarer på sidan "Vård & rehabilitering"

Läs kommentarer
Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan