Drogförebyggande arbete

Projekt Vision Nolltolerans

Vision Nolltolerans är ett samlingsprojekt för ANDTS-förebyggande arbete på Åland.

Projektet Vision Nolltolerans arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), bland annat genom samverkansgrupper, utbildning, information, metodstöd och kampanjer. Målgruppen är alla som bor på Åland och målsättningen är en höjd debutålder för ANDTS, minskade ANDTS-relaterade skadeverkningar och en minskad totalkonsumtion på Åland.

Projektet startades år 2013 på initiativ av Ålands landskapsregering.

Kurser

Läs mer

ANDTS – generella sajter

Droglänken – A-klinikstiftelsens webbtjänst med information om ANDTS-bruk och beroende, samt möjlighet att ställa frågor till experter. www.droglanken.fi

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – nationellt kompetenscentrum för alkohol- och narkotikaupplysning i Sverige. Tidsskriften Alkohol & Narkotika ges ut av CAN – många av artiklarna hittar du online. www.can.se

popNAD – Nordens välfärdscenters populärvetenskapliga webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet, spel och doping. www.nordicwelfare.org/popNAD/

Institutet för hälsa och välfärd (THL) – Finland. www.thl.fi/sv/web/alkohol-tobak-och-beroenden

 

Folkhälsomyndigheten – Sverige. www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol- narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/

Drugsmart – Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger, med bl.a. regelbundna chattar. www.drugsmart.com

UMO är en svensk webbplats riktad till unga mellan 13 och 25 år, med information om allt möjligt – även tobak, alkohol och droger. www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/

Alkohol

Alkoholprofilen kan du testa dina egna alkoholvanor. www.alkoholprofilen.se/

Tonårsparlören är en bra resurs med frågor och svar gällande ungdomar och alkohol. www.tonarsparloren.se/

Prata om alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial som är anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. www.prataomalkohol.se/

IQ är Systembolagets fristående dotterbolag som arbetar för ”en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar”. Fakta om alkohol, tips och test av alkoholvanor. www.IQ.se

Tänk om erbjuder fakta om alkohol och tips hur man kan tänka som förälder. www.tänkom.nu

Al-Anon – en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister med diskussionsforum och svenskspråkig telefonjour 046 881 0147 alla dagar kl. 17-21. www.al-anon.fi/svenska

Narkotika

Cannabishjälpen är en webbplats med information för alla som berörs av cannabis. www.cannabishjalpen.se

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har en hemsida med fakta och forskning om droger och droganvändningen i Europa, samt vad som fungerar (best practices) inom prevention och behandling (enbart på engelska). www.emcdda.europa.eu/index.cfm

Dopning

Dopingjouren.se - information om preparat, biverkningar och symtom, samt möjlighet att ställa frågor. www.dopingjouren.se

Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI/SUEK) – information om preparat och regler m.m. www.suek.fi/web//sv

Tobak

Sluta-röka-linjen är en svensk stödsajt med bl.a. information och chatt. www.slutarokalinjen.org/

Tobaksfakta. www.tobaksfakta.org

Spel

Spelprevention.se är svenska Folkhälsomyndighetens sajt med information om spelproblem och förebyggande. www.spelprevention.se

Stödlinjens hemsida har information, självhjälpsresurser och stöd för spelare och anhöriga. https://www.stodlinjen.se/#!/

Peluuri.fi erbjuder information, tester, självhjälp och telefon- och chattstöd för personer med spelproblem. www.peluuri.fi/sv

Kontakt

  • Anna Hannus

  • tfn :
   0457 3447 937

  • Anna är projektledare för Vision Nolltolerans.

  • Skicka e-post
  • Estera Jurgutyte

  • tfn :
   044 788 3761

  • Estera arbetar som projektassistent för projektet Vision Nolltolerans.

  • Skicka e-post