Personal trainer-utbildning

Bli FISAF PT på Norrvalla & Solvalla!

Studera till FISAF & EA Personal Trainer på Solvalla & Norrvalla och bli expert inom träning, hälsa och välmående!

Folkhälsans instruktör visar hur man tränar rätt i ett gym

FISAF PT-utbildningen ger dig mera än många andra PT-utbildningar

Vi erbjuder dig en möjligheten att studera till PT på en av de mest omfattande PT-utbildningarna i Finland. Vår utbildningshelhet börjar på European Qualification Framework (EQF) nivå 2 och slutar på nivå 4 (nivå 4 är samma som studentexamen ). Vår FISAF Personal Trainer-utbildning har ett brett innehåll och material, och vi är också det enda PT-utbildningshuset i Finland som har två internationella kvalitetsstandarder och som uppfyller de finländska kvalitetskraven på PT-utbildning:

 

PT-utbildningar

Utbildningens upplägg

PT-utbildningshelheten tar ungefär ett år och den består av fem olika utbildningsmoduler och tio närstudiedelar. Närstudierna hålls alltid kring veckoslut och deras totala omfattning är ca 350 timmar + distansarbeten i olika former, som omfattar minst lika många timmar under studieåret. Till utbildningshelheten hör åtta skriftliga prov och fyra praktiska prov och ett omfattande kundarbete. För att bli godkänd i ett prov ska du ha minst 75 procent rätt. Proven får man ta om en gång. Målsättningen är att att du som FISAF PT ska kunna ta hand om dina kunder som en komplex helhet dygnet runt.

Utbildningshelheten inleds med Fitness Assistant (FA)-utbildningen, som omfattar 2 x 3 dagar, totalt 50 närstudietimmar. I FA-utbildningen ligger fokus på anatomins och fysiologins grunder. Dessutom bekantar vi oss med hur man gör träningsprogram för muskelkondition. På den praktiska sidan är fokus på gymträning och på tolkning av hållning. Vi går också i genom grunderna för muskelvård, uthållighetsträning och idrottskostens grundstenar.

Efter att ha klarat av provet (ett skriftligt prov) kan du fungera i gymvärlden och instruera ”vanliga”, ”friska” människor.

Efter avklarad FA-utbildning fortsätter utbildningshelheten med Fitness Instructor (FI)-utbildningen. Den består av två närstudiehelheter på 4 respektive 3 dagar, totalt 60 närstudietimmar. Under utbildningen till fitnessinstruktör får du fördjupat kunnande i anatomi och fysiologi och blir bekant med den funktionella anatomin och den funktionella träningens grunder. På den praktiska sidan ligger fokus på effektivering av gymträning. På hållningssidan analyserar vi hela kroppen och fördjupar muskelvårdskunnandet. Dessutom får du större kunskap om uthållighetsträning så att du bättre kan beakta delområdet när det gäller programmering.

I själva programmeringen är tanken att du ska ha beredskap att ta helhetsansvar för träningen av en person under en sex månaders period. Efter att ha klarat av de prov som hör till FI-utbildningen (3 skriftliga + 1 praktiskt) har du kapacitet att arbeta på gym, men också på andra platser, med att instruera ”vanliga” ”friska” människor med fokus på träningsmålsättning till och med 6 månader framåt. Helheten beaktar även livsstilsförändringsprocesser.

Efter avklarad FI-utbildning fortsätter PT-utbildningshelheten med Konditionstestutbildning (KT). Utbildningen innefattar en tre dagar lång närstudieperiod på totalt 32 närstudietimmar. I den här utbildningen ligger fokus på att bli bekant med så kallade fälttest, med vilka den pesonliga tränaren kan mäta kundens olika konditionsegenskaper. Under utbildningen går vi igenom olika gång- och löptest, cykelergometertest, muskelkonditions- och rörlighetstest, kroppssammansättningsmätningar, samt mätning av blodtryck och puls. Dagarna inkluderar givetvis också teori kring de nämnda områdena.

I den här modueln hålls inget separat prov men du ska göra flera test åt din kund under utbildningen. Dessutom ska du kunna tolka testresultaten och beakta dem i programmering. Testresultaten ska också rapporteras och hela testhelheten granskas som en del av kundarbetet.

Efter genomförd Konditionstestutbildning fortsätter PT-helheten med modulen Idrottskost (IK). Den här tre dagar långa delen omfattar totalt 32 närstudietimmar. Under modulen fokuserar vi på att bekanta oss med idrottskostens grunder, bland annat energiämnen, vitaminer, spårämnen, fytokemikalier och hur de inverkar på hälsa och motion. I utbildningshelheten ingår inget separat prov men du som studerande skall i ditt kundarbete analysera din kunds kostintag och utgående från analysen göra kostrekommendationer och följa upp helheten. Kosthelheten granskas som en del av kundarbetet.

Utbildningshelhetens avslutas med den egentliga personal trainer-utbildningen (PT), som omfattar 3 x 4 dagar utbildning och 1 x 2 dagar prov, totalt 160 närstudietimmar.

I den här helheten ligger fokus för undervisningen på att du ska lära dig att se dina kunder som en del av omgivningen och samhället. Det åstadkommer vi bland annat genom att studera funktionell anatomi och genom att göra grenanalyser och genom att fundera på modeller för livsstilsförändring, se på hur hjärnan fungerar och vilken betydelse sömnen har för välmåendet. 

I den här modulen går vi också igenom de vanligaste idrottsskadorna och hur de behandlas. Dessutom beaktas också bland annat hjärna och sömn i teoriundervisningen. Även fasciavärldens hemligheter öppnas via de senaste forskningsresultaten.

Vi går igenom coachning och interaktion både i teori och i många olika praktiska handledningssituationer. Vi granskar hållning utförligt som en helhet ur ett funktionellt perspektiv. Vi fördjupar grunderna i uthållighetsträningens och under kvällarna bekantar vi oss med olika idrottsgrenar och motionsformer via praktiska övningar, som leds av de studerande.

PT-utbildningen avslutas genom att du lämnar in ditt kundarbete som tagit minst sex månader och genom att du avklarat fyra skriftliga och tre praktiska prov.

Utbildare

Stefan Westerback, idrottsinstruktör, utbildad massör, institutofficer med idrottsspecialicering, FISAF PT. Stefan har jobbat heltid inom idrottssektorn 33 år och tränat personer i "alla tänkbara grenar". Stefan innehar specialkunskap inom bland annat anatomi, tolkning av hållning och rörelse samt korrigering av dessa.

  • Joakim Träskelin, tradenom, yrkestränare, FISAF PT
  • Olli Ilander, LVM
  • David Fred, utbildad massör, FISAF PT
  • Heikki Kiili, idrottsinstruktör, FISAF PT
  • Sampsa Visuri, idrottsledare
  • Tarja Koski-Sipilä, GIM, FISAF PT
  • Mika Lehtonen, GIM

Kontakt