Dagverksamhet

Dagverksamhet för äldre med minnesproblem

Dagverksamheten är avsedd för äldre med minnesproblem. Syftet är att stöda de äldre att bo hemma så länge som möjligt. Målet är att stimulera till meningsfull sysselsättning och aktivitet. Vi ser varje person som en individ och beaktar hans eller hennes önskemål