Dans och rytmik

Dans- och rytmikkurser för barn och unga

Vi ordnar olika former av dans- och rytmikkurser för flera olika åldersgrupper. Genom att dansa och röra oss till musik kan vi påverka vår helhetshälsa på ett positivt sätt.

Ungdomar dansar ute på skolgårdens plan.

Dans är ett universellt språk som förenar människor över generationer och kulturer. Genom historien har vi dansat för att stärka gemenskap, för att berätta historier och för att kommunicera. Före människan utvecklade språket, fanns dansen. I dag kan vi se samma fenomen hos småbarn som ännu inte talar. Till en svängig låt släpper ettåringen loss med gungande bak och ett stort leende. Dans och musik berör känslomässigt och förmedlar känslor.

Även unga och vuxna mår bra av dansen som i sig självt har en läkande funktion. Den kravlösa dansen fungerar som en utmärkt motvikt till stressen som prestationssamhället skapar. I dansen kombineras samspel, lekfullhet samt kreativitet med fysisk aktivitet och mentalt välbefinnande. Genom dansen kan man ge uttryck för sådant som inte alltid går att förmedla via ord.

På Folkhälsan erbjuder vi baby- och knatterytmik i Åboland och kurser för unga inom konceptet Dans för hälsa. Du kan läsa mera om bägge under flikarna längre ner på sidan.

Vill du dansa? Välj din region nedan och se vad som händer nära dig. Välkommen!

 

Kurser som ordnas

Klicka på en kurs för att få fram mer detaljerad information.

1 st. i

Baby- och knatterytmik

Baby- och knatterytmiken är öppen för alla 0–4-åringar. Just nu erbjuder vi denna verksamhet i Åboland.

Baby- och knatterytmik är sång, lekar, dans och rörelse tillsammans med barn och förälder. I förälderns trygga famn får barnet uppleva puls och rytm, höra melodier och uppleva musik med hela kroppen.

Vi sjunger gamla och nya sånger, dansar, leker rida ranka, prövar på enkla instrument, språkduschar på finska och engelska samt bekantar oss lite med teckenspråk. 

Du behöver varken kunna spela eller sjunga för att vara med – baby- och knatterytmik passar alla intresserade.

Dans för hälsa

Förekomsten av psykisk ohälsa bland unga, speciellt flickor, ökar i vårt samhälle. Kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet är ett vanligt förekommande problem och det saknas ofta behandlingsalternativ.

Skolhälsovårdens resurser räcker ofta inte till. Utöver det individuella lidandet utgör detta en stor samhällelig kostnad samt ökad risk för utanförskap, depression och ångestproblematik. Effektiva interventioner för att stärka hälsan för denna målgrupp efterfrågas.

Dans har visat sig kunna få tonårsflickor att må bättre. Genom att dansa i en stödjande social gemenskap flyttas fokus från tankar till upplevelsen. Uppmärksamheten skiftar från yttre bedömning av kroppen till en inre upplevelse vilket får oss att mentalt må bättre och på sikt få en stärkt självkänsla. Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet, inte prestation eller uppvisning.

I Helsingfors har en pilotgrupp startats med deltagare från andra stadiets skolor. Målet är att prova på och utvärdera konceptet i Finland i samarbete med Örebro universitet i Sverige. Rekrytering sker via elev- och studerandevården men kan även vara i kontakt med Petra Turja på Folkhälsan som leder gruppen. Hennes kontaktinfo hittar du nere på sidan. Det är avgiftsfritt att delta och vi bjuder på frukt i samband med danspasset.

Gruppen dansar två gånger i veckan efter skoltid till varierande musik och danspassen består av uppvärmning, olika övningar, danskoreografi och avslappning. Inga förkunskaper krävs och vi varierar dansstil från afro, funk och jazz till street enligt gruppens intresse. Det viktigaste av allt är att vi dansar enbart för att uppleva rörelseglädje och gemenskap.

Om du vill veta mer om metoden, kanske ha ett prova på tillfälle för elev- och studerandevården eller för elever i din skola eller är nyfiken på hur man kan få in metoden i din kommun, ta gärna kontakt.

Mer om forskningen:
Dans för Hälsa-metoden bygger på ett forskningsprojekt vars mål var att öka ungas psykiska välbefinnande genom kravlös dans. Studien genomfördes vid Örebro universitet 2008–2011 och konceptet har spridits till ett flertal kommuner i Sverige. Studien riktade sig ursprungligen till flickor i åldern 13–18 med återkommande stressrelaterade besvär som t.ex. ont i magen eller huvudet, känsla av stress, oro och nedstämdhet eller värk i nacken/axlar. Flickorna dansade två gånger i veckan i åtta månader och resultaten visade att den självskattade hälsan ökade, kroppsliga besvär samt stressrelaterad mental ohälsa minskade och användning av smärtstillande minskade. Om forskningen kan du läsa mer här eller se kortfilmen på en minut som gjorts av projektet här

Kontakt

  • Petra Turja

   Sakkunnig och teamansvarig, Hälsofrämjande familjearbete

  • tfn:
   044 788 3747

  • Kontakta