Baby- och knatterytmik

Sjung och dansa med ditt barn

Babyrytmik är tänkt för barn från 3 månander till 1 år, medan knatterytmiken riktar sig till barn i åldern 1-3 år.

Babyrytmik och knatterytmik grupper


Under baby- och knatterytmik sjunger vi och leker, övar in rimramsor och sånger till musik, dansar och vyssjar barnen.

Grupper