Daghemmet Lyckoslanten

Vi är ett gäng med ungefär 60 barn och 12 pedagoger. Vi erbjuder mångsidig dagvård för både finlandssvenska barn och språkbadsbarn i centrum av Dickursby.

Folkhälsans daghem Lyckoslanten

Tid: Vardagar kl. 6.30–17.00
Plats: Folkhälsanhuset i Vanda
Adress: Vallmovägen 28, 01300 Vanda
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Marit Savén
Telefon: 044 788 1048

Lyckoslanten har tre syskongrupper där barnen är i åldern 1–5 år. Daghemmet har två egna gårdar och också närmiljön med flera lekparker, biblioteket, idrottshallen, ishallen och kulturhuset Pessi är i aktivt bruk.

I Lyckoslanten har varje barn en egenvårdare. Under den en till två veckor långa mjuklandningsperioden gör egenvårdaren ett besök i ert hem. Vi bemöter barnet individuellt och ser dess styrkor, men erbjuder också det stöd som behövs för att barnet ska gå vidare i sin utveckling.

Lyckoslanten är ett hälsofrämjande daghem. Vi prioriterar det svenska språket, barnens sociala och emotionella hälsa, vila och avslappning, natur och miljö och fysisk aktivitet. Vi är måna om att föra vidare den finlandssvenska kulturen.

Eftersom vi finns i Folkhälsanhuset i Vanda, har vi en nära kontakt med de äldre som bor i huset. Vi firar gemensamma fester, sjunger, målar och trivs tillsammans.

Lyckoslanten har två gånger blivit beviljad Grön Flagg. Vi sorterar tillsammans med barnen och lär oss att minska avfall och återanvända material. Vi lär oss att ta vara på vår natur med bland annat Skogsmulle- och Skogsknytteverksamhet.

Barnen får vara aktivt delaktiga i planeringen av vår verksamhet. Vi ordnar till exempel barnmöten där barnen får ge förslag på verksamhetsformer.Vi har också en aktiv föräldraförening, där föräldrarna har möjlighet att engagera sig i saker som gäller deras barns vardag.

På Lyckoslanten lär vi oss om vilka möjligheter digitaliseringen kan ge småbarnspedagogiken. Vi använder lärplattorna för att söka information, göra övningar med olika pedagogiska appar och för att fotografera och dokumentera barnens utveckling.

Lyckoslantens smakliga mat tillreds i Folkhälsanhusets eget hälsofrämjande kök.

Om servicesedeldagvård ansöker man elektroniskt via Vanda stad. En separat ansökan till Lyckoslanten bör ändå göras via ansökningsformuläret.

Kontakt

  • Marit Savén

   Daghemmet Lyckoslanten, Enhetsansvarig

  • tfn:
   044 788 1048

  • Kontakta