Folkhälsans eftis i daghemmet Björnen

Eftis erbjuder barnen ledd fritidsverksamhet som ett komplement till skoldagen. På eftis har vi en mångsidig verksamhet med möjlighet att delta i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl.12.00–17.00
Plats: Runhälla
Adress: Medvastvägen 6, Kyrkslätt 02420
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Eftis
Telefon: 044 722 4568

Pris

100 euro per månad om barnet deltar max 3 dagar per vecka.
155 euro per månad om barnet deltar 4-5 dagar per vecka.

Vi är ett hälsofrämjande eftis. Vi koncentrerar oss på rörelse och motion och med återhämtning som mottyngd. Mellanmålet lagar vi själva och det består bland annat av frukt, grönsaker, nybakt bröd/mörkt bröd. Som hälsofrämjande eftis är alltid respekt, relationer, uppmuntran, trygghet och delaktighet närvarande. Det tar vi med oss i all verksamhet.

Verksamheten ordnas och formas efter barngruppen, barnens behov, utvecklingsnivå och önskemål. Det är viktigt för oss att barnen får vara med och påverka sin eftermiddag. Det hälsofrämjande tankesättet styr vår verksamhet. Just nu är motion och rörelse vårt hälsofrämjande tema. Vi arbetar ur flera olika perspektiv då det gäller rörelse och motion, bland annat ur jämställdhets- och genusperspektiv. Kosten och vikten av vila och avkoppling är också centrala delar i verksamheten. Vi är ute så mycket vi kan, ofta äter vi också mellanmålet ute, vilket barnen älskar. Vi besöker ofta skogen och stranden. Vi har tillgång till en stor gymnastiksal och den används flitigt för olika ändamål.

Eftersom vi är i samma byggnad som daghemmet har vi ett tätt samarbete med pedagogerna där och särskilt med förskolan.

Kontakt