Eftis i Solf

Morgon- och eftermiddagsvård för barn från Solf i åk 1–2 och för barn med särskilda behov.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl.7.15–9.00 och 12.00-17.00
Plats: F.d. dagiset i Solf
Adress: Solfvägen 204, Solf
Arrangör: Folkhälsan i Korsholm rf
Kontakt: Susanne West
Telefon: 044 065 1060

Pris

Morrisavgift 30 euro per månad

Eftisavgift 55 euro per månad ifall man deltar 1-8 dagar per månad
Eftisavgift 100 euro per mån ifall man deltar 9 eller fler dagar per månad

Om barnet går både i morris och eftis är avgiften 130 euro per månad

Undantagsvis elever från årsklass 3–4. Skjus ordnas för åk 1–2 (Tölby-barnen).