Eftis och morris i Gerby

De centrala värdena i vår verksamhet trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet.

Ta kontakt

Tid: Vardagar 7.30-8.45 & 13.00-16.30
Plats: Gerby skola
Adress: Västerviksvägen 27, 65280 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Inger Lax
Telefon: 044 488 3062

Pris

Månadsavgiften är 100 euro per månad. 
Klubbentimmen kl. 7.30– 8.00 och 16.00–16.30 faktureras separat med en dagsavgift på 40 euro.

Uppsägningstiden är en månad. Fakturering fullt belopp till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden + hälften av terminsavgiften. 
Man kan säga upp vårterminen senast 30.11

Verksamheten utgår från barnets behov och eftis ska kännas som ett ”hem” där barnet kan vistas utan att behöva känna press på sig. Det ska vara en plats där barnet ges möjlighet till vila, rekreation, egen verksamhet och lek. Barnet ges också möjlighet till fysiska aktiviteter både inom- och utomhus och social interaktion. Barnet ges möjlighet till sådan sysselsättning som stöder den personliga utvecklingen och bidrar till att ge barnet en sund självkänsla.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Wilma-programmet för ett läsår åt gången. 

Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Man kan vid behov söka utanför ansökningstiden och få plats om det ännu finns utrymme eller köa. Till detta finns en ansökningsblankett i pappersform.

Om du önskar säga upp platsen fyller du i denna uppsägningsblankett och sänder den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi 

Om du önskar ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift fyller du i denna ansökan och skickar den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi