Eftis och morris i Haga

De centrala värdena i vår verksamhet trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet.

Ta kontakt

Tid: Vardagar 07.30-09.10 & 12.10-16.30
Plats: Haga lågstadieskola
Adress: Gustaf III:s stig 2, 65380 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Kjell Nyberg
Telefon: 044 488 3020

Pris

Månadsavgift är 100 euro per månad. 
Klubbentimmen kl. 7.30– 8.00 och 16.00–16.30 faktureras separat med en dagsavgift på 40 euro.

Uppsägningstiden är en månad. Fakturering fullt belopp till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden + hälften av terminsavgiften. 
Man kan säga upp vårterminen senast 30.11

Haga eftis vill satsa på en kvalitativ, flexibel och trygg verksamhet i en stimulerande miljö. Barnen ges möjlighet att koppla av efter skolans arbete utan att känna tvång att prestera och producera. Det är helt OK att bara ta det lugnt och existera om man så vill.

Det planerade månadsprogrammet kan ändra väldigt mycket. En sak kan leda till en annan. Vi vet aldrig var vi landar när vi börjar något nytt. Programmet lever hela tiden.

Vi förflyttar oss i tid och rum. Vi lever på stenåldern, medeltiden, nutiden och kanske t.o.m framtiden. Äventyren är många. En meningsfull verksamhet efter skoldagen är värdefull både för barn och vuxna.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Wilma-programmet för ett läsår åt gången. 

Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Man kan vid behov söka utanför ansökningstiden och få plats om det ännu finns utrymme eller köa. Till detta finns en ansökningsblankett i pappersform.

Om du önskar säga upp platsen fyller du i denna uppsägningsblankett och sänder den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi 

Om du önskar ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift fyller du i denna ansökan och skickar den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi