Eftis och morris i Sundom

De centrala värdena i vår verksamhet trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet.

Vi strävar i första hand efter att vara ute så mycket som möjligt för att ge barnen möjlighet till frisk luft och lek. Vi har tillgång till fina skogsområden som barnen kan leka och bygga kojor i. Vi har också möjlighet att spela fotboll ute på stora planen eller i Pannaburen. Vi spelar även fyra mål och har tillgång till scootrampen.

Tid: Vardagar kl. 7.30–9.10 och 12.10–16.30
Plats: Sundom skola
Adress: Sundomvägen 13, 65410 Sundom
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 044 788 6292

Pris

Månadsavgiften är 100 euro per månad. 
Klubbentimmen kl. 7.30– 8.00 och 16.00–16.30 faktureras separat med en dagsavgift på 40 euro.

Uppsägningstiden är en månad. Fakturering fullt belopp till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden + hälften av terminsavgiften.
Man kan säga upp vårterminen senast 30.11

Vi har också en stor, omtyckt pulkabacke på vår gård som är flitigt i användning. Ibland bakar vi, gör utfärder till skogen, plockar lingon eller vandrar till Öjberget för pulkaåk och korvgrillning.

Inomhus ger vi barnen möjlighet till skaparglädje men också lek. Under vinterhalvåret får barnen vara i gymnastiksalen på eftermiddagarna. Vi leker, bygger kojor, har redskapsbanor, prövar på olika ledda lagsporter.

Under den dagliga sagostunden får barnen chans till en lugn stund. Under kompismassage lär sig barnen hänsyn, omtanke och lyckan av att massera och bli masserad.

Folkhälsan upprätthåller Morris och Eftis för ettor och tvåor samt för barn med särskilda behov.

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Wilma-programmet för ett läsår åt gången. 

Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Man kan vid behov söka utanför ansökningstiden och få plats om det ännu finns utrymme eller köa. Till detta finns en ansökningsblankett i pappersform.

Om du önskar säga upp platsen fyller du i denna uppsägningsblankett och sänder den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi 

Om du önskar ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift fyller du i denna ansökan och skickar den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi