Eftis och morris i Vikinga

De centrala värdena i vår verksamhet trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet. Verksamheten följer finländska högtider och traditioner och vi pysslar enligt olika teman beroende på årstid.

Ta kontakt

Tid: Vardagar kl. 7.30–9.10 & 12.15/13:15 –16.30
Plats: Vikinga skola
Adress: Idrottsgatan 10, 65100 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Johanna Ståhl
Telefon: 040 099 1908

Pris

Månadsavgiften är 100 euro per månad. 
Klubbentimmen kl. 7.30– 8.00 och 16.00–16.30 faktureras separat med en dagsavgift på 40 euro.

Uppsägningstiden är en månad. Fakturering fullt belopp till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden + hälften av terminsavgiften. 
Man kan säga upp vårterminen senast 30.11

Till barnens älskade eftisstunder hör halloween, vänmaskerader och leksaksdagar. Barnen brukar tillverka fantasifulla masker och måla sina ansikten. Till eftistradition hör också pepparkaksfest som vi brukar ordna till lilla jul på skolgården. Modevisningar och avslutningsgrillfester är även mycket omtyckta!

Viktig information

Ansökan sker elektroniskt via Wilma-programmet för ett läsår åt gången. 

Beslut om antagning skickas ut inom maj månad. Man kan vid behov söka utanför ansökningstiden och få plats om det ännu finns utrymme eller köa. Till detta finns en ansökningsblankett i pappersform.

Om du önskar säga upp platsen fyller du i denna uppsägningsblankett och sänder den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi 

Om du önskar ansöka om befrielse från eller nedsättning av avgift fyller du i denna ansökan och skickar den till ann-britt.kvist@folkhalsan.fi