Familjestödjande grupper

FöräldraKraft-grupper

FöräldraKraft är kamratstödsgrupper för föräldrar som vill utbyta tankar och känslor kring föräldraskap. Grupperna riktar sig även till nyfinländare.

FöräldraKraft-grupperna är familjestödjande grupper, vilkas syfte är att reflektera kring föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen. Föräldrar får möjlighet att träffas, få stöd av varandra, jämföra erfarenheter och utbyta tankar och känslor kring föräldraskap. Målsättningen är att få förnyade krafter och ork då livet inte alltid går på räls. Föräldragruppen träffas 5–7 gånger, ca två timmar per gång tillsammans med två utbildade ledare.

Kontakt

  • Britt-Helen Tuomela-Holti

   Sakkunnig i familjearbete

  • tfn:
   044 788 1073

  • Kontakta
  • Katarina Fagerström

   Sakkunnig inom förebyggande barnskydd

  • tfn:
   044 788 6008

  • Kontakta