Lek och lär med ditt barn

FHille ger stunder för lek och lärande

FHille-programmet riktar sig till 4-7-åriga barn och deras föräldrar. Det erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro.

FHille-programmet

FHille är ett program som förbereder ditt barn för den förestående förskolan och skoltiden. Programmet erbjuds föräldrar som vill stärka barnets självkänsla och förutsättningar att lära sig. Målet är att utveckla barnets olika kompetenser och att göra föräldern delaktig i sitt barns lärande genom lek och positivt samspel.

Det finns två olika material, för föräldrar med barn i olika åldrar. Materialet FHille – att leka och lära är skapat för barn i åldern 4–5 år och FHille – för en god skolstart är avsett för förskolebarn. Värdegrunden och den pedagogiska grundtanken är lika i båda materialen.

Programmet genomförs under 30 veckor. Det börjar i mitten av september och avslutas i maj. Alla FHille-föräldrar har en egen FHille-guide som de träffar varannan eller var tredje vecka. Under träffen lotsar guiden föräldern i programmets lekar och aktiviteter och finns till hands för att bemöta och besvara förälderns tankar och frågor.

Den som är intresserad av att samarbeta med familjer kring barns utveckling kan fungera som FHille-guide. Pedagoger, eller föräldrar som tidigare genomfört programmet med sina egna barn och frivilliga, kan vara FHille-guider. Vi håller regelbundet utbildningsdagar och nätverksträffar för guiderna.

FHille-programmet genomförs i samarbete med kommunernas småbarnspedagogik, förskoleundervisning och familjearbete. Verksamheten genomförs i norra Österbotten, södra Österbotten, Åboland och Nyland.

Om din familj är intresserad av att delta eller om du vill fungera som FHille-guide, kontakta oss!

Programmet baserar sig på HIPPY International samt det Hippy-inspirerade HippHopp i Danmark. Fhille-programmet får finansiering av STEA.

Lyssna på sagorna om Hipp och Hopp

 Lyssna på Kottes brev

Folkhälsan · FHille Kottes brev

Material

Kontakt

  • Johanna Sallinen

   Sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 1053

  • Teamansvarig för Språk och samspel

   Visa mer
  • Kontakta
  • Nina Finnäs

   Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 3754

  • Kontakta
  • Senada Arnautovic

   Projektkoordinator, Södra Österbotten

  • tfn:
   044 788 3632

  • Kontakta
  • Linda Hongisto

   Kostrådgivare Nyland, FHille- koordinator Nyland

  • tfn:
   044 788 1061

  • Kontakta