Må bra under graviditeten

Mammakraft

Under graviditeten finns det mycket du kan göra för att du och din baby ska må bra. Hur du rör på dig, vad du äter, hur du återhämtar dig och hurdana relationer du har är av stor betydelse.

Helheten är indelad i sex delar med var sitt påföljande tema. Under varje tema hittar du information, övningar, reflektionsfrågor och tips på var du kan läsa mera. Du kan gärna börja med det första temat redan i början av graviditeten.

Tanken är att du kan använda Mammakraft under hela graviditeten och när babyn är nyfödd. Mammakraftmaterialet kan användas ensam eller tillsammans med andra. I grupp är träning roligare och du har möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter.

Du som jobbar med väntande familjer kan använda Mammakraftmaterialet i ditt arbete, t.ex. genom att leda en Mammakraftgrupp.

Frågor och svar

För dig som väntar barn, för dig som vill stöda någon som väntar barn och för dig som vill leda verksamhet för gravida.

Kontakt

  • Malin von Koskull

   Verksamhetsledare

  • tfn:
   044 788 1011

  • Kontakta
  • Mikaela Wiik

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

  • tfn:
   044 788 1062

  • Mikaelas arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Petra Turja

   Sakkunnig och teamansvarig, Hälsofrämjande familjearbete

  • tfn:
   044 788 3747

  • Kontakta