Kompisväskan

Kompisväskan

Kompisväskan är ett praktiskt utformat material med vilket vi vill motivera och inspirera till ett mobbningsförebyggande arbete bland småbarn. Materialet producerades genom projektet Daghem utan mobbning.

Kompisväskan är slut, men materialet finns att ladda ned.

Inspirationsmaterialet riktar sig till personal på daghem, studerande, vårdnadshavare och andra som är intresserade av att arbeta mobbningsförebyggande. Syftet med materialet är att stöda barns kamratrelationer och att vägleda och lära barnet olika sätt att bygga upp meningsfulla relationer till jämnåriga och stärka de positiva förutsättningarna i barngruppen.

Kompisväskan innehåller: