Program för socialt och emotionellt lärande

Start – för de yngsta

Start, Stegen och Skolstegen är program för socialt och emotionellt lärande. Folkhälsan erbjuder regelbundet inspirationsdagar i materialen.

Start-programmet ska underlätta och systematisera daghemmets arbete med att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter och att träna på grundläggande känslor: glädje, ilska, ledsnad, överraskning, rädsla och avsky.

Start är ett livskunskaps program för de yngsta. Start tränar känslor, anknytning och samspel.

I Stegen och Skolstegen tränar man grundläggande färdigheter såsom att kunna styra sig själv, hantera sina känslor, lyssna, fokusera sin uppmärksamhet, kontrollera sina impulser, vänta, be om hjälp, hävda sig själv på ett positivt sätt, hantera dilemman, samspela och leka med andra. Färdigheterna behövs för att utveckla kamratrelationer, klara sig i skolan och leva ett hälsosamt liv.

Start-materialet består av två böcker, ett vägledningshäfte och ett samlingshäfte. Materialet är utarbetat av Lars Löwenborg och Björn Gislason.

Materialet kan beställas på www.nypon.se eller www.larum.fi.

För att använda Start, Stegen på och Skolstegen på ett genomtänkt och effektivt sätt är det bra att delta i Folkhälsans inspirationsdag.

Kontakt

  • Maria Stoor-Grenner

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 6030

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern

   Visa mer
  • Kontakta
  • Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

   Sakkunnig, småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 3633

  • Mobbningsförebyggande arbete bland barn under skolåldern Teamansvarig, Teamet för trygga relationer

   Visa mer
  • Kontakta