Mentalisering

Nyckeln till fungerande relationer

Mentalisering innebär förmågan att förstå det egna och andra människors beteende utifrån inre tillstånd. Förmågan behövs för att vi ska må bra och för att våra relationer ska fungera. Den spelar en viktig roll även i föräldraskapet och hjälper föräldern att förstå sig själv och sitt barn bättre.

Vad är mentalisering?
Mentalisering handlar om förmågan att se sig själv utifrån och andra inifrån. Vi gör det genom att ha både egna och andras mentala tillstånd i medvetandet. Med mentala tillstånd menas allt som rör sig i vårt huvud, så som tankar, känslor, intentioner, behov, uppfattningar och önskemål.

Mentalisering i familjen
Mentaliseringsförmågan är en grundpelare i vår mentala hälsa. Den möjliggör ett positivt och lyhört samspel och är en förutsättning för trygga anknytningsrelationer. En god mentaliseringsförmåga hos föräldern (kan även kallas reflektiv förmåga) gör att föräldraskapet känns mer hanterbart och glädjefullt. Då en förälder samspelar med sitt barn på ett reflektivt sätt utvecklar barnet sin mentaliseringsförmåga. Samtidigt förstärks barnets trygga anknytning till föräldern.

I praktiken innebär en god mentalseringsförmåga hos föräldern att hen

 • är medveten om och kan reglera sina egna känslor och sitt beteende
 • strävar nyfiket efter att förstå barnet och se bakom barnets beteende
 • hjälper barnet känna igen, namnge, förstå och stå ut med olika känslor (samreglering)

Mentaliserande föräldraskap är viktigt eftersom förmågan möjliggör barnets positiva psykiska och sociala utveckling. Vi har alla en förmåga att mentalisera men vi kan bli mer medvetna om den och utveckla förmågan livet ut. Tillsammans med mentaliserande vuxna kan barnet bygga upp en stark och stabil självkänsla och har förutsättningar för att förstå sig själv och andra.

Mentaliseringsbaserat föräldrastöd
På Folkhälsan jobbar vi med att stöda föräldrars mentaliseringsförmåga samt med att öka kunskapen om mentaliseringsförmågans inverkan på vårt välmående och på våra relationer. För barnets utveckling är det viktigt att föräldrarna reflekterar över barnets behov och över hur samspelet i familjen fungerar.

Vi erbjuder föreläsningar och workshops om mentaliseringförmågans betydelse åt både föräldrar och professionella. För väntande familjer har Folkhälsan utvecklat en graviditetsdagbok som lockar till att reflektera över babyn redan under graviditetstiden. Konceptet Familjens första 1000 dagar ger stöd och tips åt väntande och nyblivna föräldrar. Vi utbildar gruppledare i familjegruppsmodellerna Föräldraskapet främst och Barnet i fokus (Vahvuutta vanhemmuuteen och Lapsi mielessä) samt ledare för babyberöringskurser där spädbarnsmassage kombineras med reflektiva samtal.

Du kan läsa mer om den finskspråkiga verksamheten Vahvuutta vanhemmuuteen på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbsida.

Kontakt

  • Liisa Jungar

   Sakkunnig i hälsofrämjande för väntande och småbarnsfamiljer & doulakoordinator i Åboland

  • tfn:
   044 488 30 78

  • Kontakta
  • Nina Finnäs

   Projektkoordinator

  • tfn:
   044 788 3754

  • Kontakta