Avspänningsövningar

Avspänningsövningar

Muskulär avspänning är en metod som går ut på att man först spänner en muskel och håller kvar spänningen en stund för att sedan aktivt slappna av i muskeln. Avspänningsövningar är bra introduktionsövningar när man vill lära sig eller andra, t.ex. barn att slappna av.

Avspänningsövningar är också lika användbara när barn är upp i varv och har extra svårt att koppla av. Genom övningar där man turvis spänner muskler och slappnar av lär man sig hur det känns att vara avslappnad.

Här är två övningar som tar fasta på avspänningsmetoden:

1. Pinne och persika

Den här övningen är en bra introduktionsövning när du vill lära barn att slappna av. Den fungerar också när barnen är uppe i varv och har svårt att slappna av. I den här övningen, när man turvis spänner muskler och slappnar av, lär sig barn hur det känns att vara avslappnad. Be barnen ligga på rygg när ni gör övningen. 

2. Snöflingan

Den här övningen hjälper kroppen och musklerna att slappna av. Den passar speciellt för de äldre daghemsbarnen, som kan följa instruktioner och har en viss kroppskännedom. Genom övningar där man turvis spänner och slappnar av i musklerna lär sig barn hur det känns att vara avslappnad.

Under övningen ska barnen helst ligga på rygg, gärna på något mjukt, med armarna vilande en bit ut från kroppen och med handflatorna vända
uppåt. Benen ligger lätt isär och vilar så att fötterna faller avslappnat utåt. Hjälp gärna barnen hitta den rätta ställningen innan övningen börjar.