Kroppskännedom

Kroppskännedom

Att ha en god kroppskännedom är viktigt för att kunna ha en balanserad hållning, ett avspänt och välkoordinerat rörelsemönster och för att kunna skapa ett naturligt förhållande mellan andning och rörelse. God kroppskännedom sänker också tröskeln för att vara fysiskt aktiv.

Övningarna för kroppskännedom betonar kontakten med underlaget och koncentreras kring kroppens mittpunkt, mittlinje och huden. Andning och beröring har också en central betydelse i övningarna.

Att röra vid olika delar av kroppen kan hjälpa barnen att bli mer medvetna om den, var den börjar och slutar. Syftet med övningarna är att öka barnens kroppsuppfattning och utveckla kroppsbilden. Övningarna görs sittande och stående.