Skolpersonal

Hälsa för dig och din skola

Här har vi samlat information för dig som arbetar med elever från förskoleålder till unga vuxna. Folkhälsan har ett brett utbud av hälsofrämjande verksamheter för skola och eftis.

Till våra kompetensområden hör arbete för trygga relationer, fysisk aktivitet och återhämtning, kost, jämställdhet, sexuell hälsa och simundervisning.

Med våra verksamheter vill vi inspirera dig att arbeta med hälsa och välmående under hela skolåret – både när det gäller personal och elever.

12 st. i

Kontakt

  • Erika Fogelberg

   Koordinator för hälsofrämjande verksamheter för skolor, kontaktperson Österbotten

  • tfn:
   044 788 1103

  • Kontakta
  • Joakim Svensson

   Koordinator för barn-/ungdomsverksamheten Åland

  • tfn:
   040 837 5777

  • Kontakta
  • Gun Hoikkala

   Hälsofrämjande för barn och ungdomar i Åboland

  • tfn:
   050 539 4879

  • Kontakta