AKK (Alternativ & Kompletterande Kommunikation)

Kommunikationsutredning och handledning för barn

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) stöder människors förmåga att kommunicera genom till exempel tecken som stöd, föremål, bilder, kommunikationspärmar eller elektroniska hjälpmedel.

Om ditt barn behöver använda bilder som stöd för kommunikationen hjälper vi er gärna. Vi erbjuder kommunikationsutredningar och kommunikationshandledningar och ger råd och stöd till familj och näromgivning. Vi gör utredningar kring kommunikationshjälpmedel, till exempel kommunikationspärmar och elektroniska lösningar som kommunikationsprogram på pekplatta eller pc. Vanligtvis handlar det om 2-5 besök för utredning av kommunikationshjälpmedel och handledning till familj och närmiljö. Vi träffar er gärna i er närmiljö.

Viktigt att veta

Kommunikationsutredning och handledning hör till specialsjukvården och därför behövs en remiss och betalningsförbindelse. Vi kan också göra delar av en utredning så att hjälpmedelscentralen (HNS hjälpmedelscentral/Tietoteekki eller övriga Tikotek i Finland) utreder hjälpmedlet, men vi handleder i användningen av det på mottagning eller i er närmiljö. Vi träffar er gärna för att individuellt anpassa olika hjälpmedelslösningar, till exempel genom nya bilder i kommunikationspärmen eller större mer omfattande profiler i kommunikationsappar eller program på pc. Vi gör även gärna AKK-handledning individuellt eller i grupp. Ta kontakt så funderar vi tillsammans hur vi går vidare!

Frågor och svar

Kontakta din egen talterapeut eller läkare och be om en remiss för kommunikationsutredning. Du kan också ringa oss för att få hjälp om hur du går vidare.

Med betalningsförbindelse gör vi gärna handledningar och bygger in individuellt anpassat material. Betalningsförbindelsen kan vara en del av specialsjukvården eller via handikappservice.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur du kan stöda ditt barn och om hur ni kan ta i bruk AKK i er vardag. Du kan också gärna besöka datateket avgiftsfritt.

Kontakt

  • Michaela Holm

   Enhetsansvarig och talterapeut vid Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik

  • tfn:
   050 400 2070

  • Michaela ”Mickus” arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Hon gör svensk- och tvåspråkiga kommunikationsutredningar samt handleder klient, familj och närmiljö i användningen av hjälpmedlet. Michaela utvecklar nytt AKK-material samt sprider information gällande AKK inom Svenskfinland. Hon deltar i olika AKK-nätverk nationellt och internationellt samt inspirerar övriga till AKK via workshops och föreläsningar. Som enhetsansvarig jobbar hon med administrativa uppgifter samt kontakten med STEA/Veikkaus Michaelas specialkunnande ligger inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikationshjälpmedel och olika kommunikationsprogram samt tidig kommunikation. Hon har även fungerat som personal på olika anpassningskurser. Arbetsspråk svenska och finska/engelska för tvåspråkiga familjer. Samtal, föreläsningar och handledning även vid behov på finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta