Öppenvårdstjänster inom barnskyddet

Folkhälsan erbjuder också öppenvårdstjänster inom barnskyddet.

Adress: Högbensvägen 30, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Telefon: 044 788 3790

Via den öppna vården erbjuds familjearbete och terapibesök hemma hos familjerna samt stödpersons verksamhet för ungdomar. Öppenvårdstjänsterna är en viktig del av Villa Familias och Hemboets vårdskedja.