Ergoterapi Korsholm

Vi stöder barnets personliga resurser och strävar efter att barnet ska uppnå maximal funktionsnivå genom meningsfulla aktiviteter och kunna vara delaktig i sin vardag. Vi gör dagis-, hem- och skolbesök.

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Korsholm
Adress: Niklasvägen 1 samt Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsverket i Vasa, övriga distriktets HVC eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Personal

  • ergoterapeut, Korsholm

   Linnéa Hjortman

  • 044 066 5682
  • Linnéa blev färdig ergoterapeut våren 2018. Hon jobbar med klienter i alla åldrar men den största klientgruppen är barn och unga. Terapin sker i första hand i klientens vardagsmiljö och därför är största delen av hennes arbete som daghems-, skol- eller hembesök. Hennes verksamhetsområde sträcker sig från Maxmo i norr till Kristinestad i söder. Linnéa trivs med arbetet och miljöombytet som kommer med det stora verksamhetsområdet. Språk: svenska, engelska, finska

  • MAPA
   Kinestetik grundkurs
   Stödtecken

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Korsholm

   Sofia Lönnvik

  • 044 788 1050
  • Sofia blev färdig ergoterapeut från Arcada i Helsingfors 2003. Hon har arbetat på Folkhälsan sedan 2006. Hon har gått tilläggsutbildning neurologisk rehabilitering (Bobath), grundkurs i kinestetik och har specialkunnande inom spegelterapi. Sofia tycker om att arbeta med barn och vuxna. Hon tar emot klienterna på mottagningen och genomför terapier som dagis-, skol- och hembesök. Helhetssynen på klientens situation är viktig i arbetet. Sofia arbetar på båda inhemska språken.

  • Specialutbildning
   Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
   CI-terapi
   Tecken som stöd
   Sinnenas samspel
   Leikki toimintaterapiassa
   NMES
   Spegelterapi
   Kinestetik grundkurs
   Toiminnanohjaus toimintaterapiassa

  • Kontakta
  • ergoterapeut, Korsholm

   Josefine Snellman

  • 044 788 3727
  • Josefine tycker att något av det bästa med ergoterapin är alla människor man får träffa och att tillsammans med klienten få hitta lösningar för att få en så självständig och fungerande vardag som möjligt. Hon arbetar med både barn och vuxna klienter och terapin sker vanligtvis som dagis-, skol-och hembesök, men ibland även på mottagningen. Josefine har arbetat som ergoterapeut i 5 år och trivs med de varierande arbetsdagarna. Hennes arbetsfält sträcker sig från Korsholm till Närpes och hon arbetar på svenska, finska och engelska.

  • Kontakta

Avsikten med ergoterapi är att stöda barnets funktioner i vardagslivet, i dagliga aktiviteter, skola, fritid och vila.

Ett barn kan ha svårigheter med bland annat koncentration, finmotorik, gestaltning och sociala färdigheter. I ergoterapin tränar barnet till exempel på att klä på sig och av sig, följa instruktioner, hantera penna och sax och att inleda och avsluta en aktivitet. Vi kan också prova ut olika hjälpmedel som barnet behöver. Målet är att öka klienternas funktionsförmåga och deras möjligheter att delta i vardagsmiljön. Förutom att vi ger terapi strävar vi efter att handleda våra klienter i att delta i olika aktiviteter som sker utanför hemmet. 

 

 

Ta kontakt

  • Eliisa Uusihaka

   Enhetschef, Korsholm

  • tfn:
   050 407 3483

  • Eliisa jobbar på rehabiliteringen i Korsholm som enhetsansvarig och fysioterapeut sedan 2004. Hon trivs bra vid kontorsbordet med administrativa saker, men vill absolut också ha sina neurologiska klienter, oftast hittar man henne i terapibassängen med sina klienter. Eliisa har en lång erfarenhet av neurologisk fysioterapi och brinner fortfarande för neurologisk fysioterapi och rehabilitering. Språkkunskaper: finska och svenska

   Visa mer
  • Kontakta