Fysioterapi i Jakobstad

I fysioterapin strävar vi efter att öka eller upprätthålla barnets fysiska funktionsförmåga. Vi koncentrerar oss på de aktiviteter som är viktiga och meningsfulla i vardagen för barnet.

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

30 min 43 euro
45 min 54 euro
60 min 65 euro 
Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrik, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande.


Inom fysioterapin arbetar vi med barn som på grund av nedsatt funktionsförmåga har svårt att klara sin vardag. Vi jobbar med att öka eller upprätthålla deras fysiska funktionsförmåga och koncentrerar oss på de aktiviteter som är viktiga och meningsfulla i vardagen . Vi arbetar med barn i alla åldrar - från nyfödda till tonåringar - som till exempel har CP-skada, kromosomavvikelser, muskelsjukdomar, ledbesvär eller försenad motorisk utveckling. Terapin sker främst i barnets egen vardagsmiljö, men vi tar också emot på Östanlid i Jakobstad.

På Östanlid finns flera olika terapirum där vi till exempel kan erbjuda avlastande gångträning, balansträning eller mäta din muskelaktivitet. Vi har också en bassäng med 32 grader varmt vatten för vattenterapi.

Vi kan också hjälpa med att prova ut olika hjälpmedel som kan fungera som stöd för att du ska klara dig så självständigt som möjligt i vardagen. Ett av våra mål är att du ska hitta en fritidssysselsättning som passar just dig.
Har du individuell terapi hos oss får du också tillgång till vårt gym.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vår fysioterapi!

Kompetensbeskrivningar

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

Barnfysioterapi
Kasvuiän ortopediset ongelmat
Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
Samarbete fysioterapeut och ergoterapeut
Praktisk arbetshandledning för barnterapi
Sensorisen integraation perusteet

Vuxen neurologi
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
Handläggning av balansproblematik
Selkäydinvammat ja toimintakyky
Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
Aikuis CP koulutus

Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
C1-C2-C3 OMT
Neuralvävnadens mobilisering
Kinesiotejpning
Fascia grundkurs
Malike-motionshjälpmedelskolningar
 Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
 GAS ,ICF dokumentering
Första hjälp I,Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi

Vuxen neurologi
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus
Voimaharjoittelu neurologisilla kuntoutujilla
Fördjupningskurs,skulderstabilitetens betydelse för armfunktion
Handläggning av balansproblematik
Selkäydinvammat ja toimintakyky
Bassängterapi i neurologisk rehabilitering
Lantiopohjan toimintahäiriö peruskoulutus
Lantiopohjan toimintahäiriö jatkokoulutus
Lantiopohjan fysioterapia

Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
Selkärangan tutkiminen ja hoito
IMTA Introductory Course Level 1
Maitland tuki ja liikuntaelimistön toimintakyky
Aku ja triggerpiste
Fysioterapian tutkiminen kaula- , rintarangan ja hartiarenkaan ongelmia
Symtoms and signs
Olkanivelen tutkiminen ja harjoittelu
Selän tutkiminen
Neuralvävnadens mobilisering
Kinesiotejpning
Fascia grundkurs
Malike-motionshjälpmedelskolningar
Ordlös handledning Affolter, SCA om afasi
GAS ,ICF dokumentering
Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
Barn fysioterapi
NDT Bobath grundkurs
NDT Bobath babykurs
Praktisk arbetshandledning för barnterapi
Allasterapia neurologisten sairauksien kuntoutuksessa

Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen
Lasten fysioterapia faskia
Kinesio teippaus
Ordlöshandledning Affolter
Rakenteisen kirjaaminen
GAS,ICF målsättningar och dokumentering
Maahanmuuttajien kuntoutus
Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Neurologisk fysioterapi
Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
Lihastaudit fysioterapia
Praktisk arbetshandledning i barnfysioterapi
Bassängterapi

Psykofysisk fysioterapi
BBAT I,II,III Basic Body Awareness terapi
BARS Body Awarness Rating Scale
Basic Body Awareness BARS
Uni ja terveys
Tunne kehosi,oivalla voimavarasi
Kipuasiakkaan kohtaaminen ja haastattelu
Specialutbildning inom fysioterapi för stöd- och rörelseorganen:
CI CII manuell undersökning och behandling
Kinesioteippaus
Faskia behandling
GAS ,ICF målsättning och dokumentation i terapiarbetet
Förtsa Hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi:
Barn fysioterapi
Lapsen sesomotorinen kehitys, mitä havainnoin ja miten ohjaan liikkumista 0-18 kk
Lasten neurologisen kuntoutus
Neurologisen leikkiikäisen lapsen tutkimisesta ja fysioterapiasta
Introductory course on conduktive education
Syn är mer än att bara se
Simlärare, Specialsimlärare
Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
Assesment and treatment of adults with neurological conditions, Bobath concept – basic course
Basal kroppskännedom I- II
Basal kroppskännedom ,tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom
Norsk Psykomotorisk fysioterapi
Balans vid neurologisk sjukdom
Fascia
Kinesiopejpning
ICF/GAS dokumentering
Första hjälp I, Säkerhetskort för social- och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialkunskap
Företagsfysioterapeut
Fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutus

Ergonomi
CI-CII-CIII
Fascia
Kinesiotejpning
Funktionell träning, nack-axelbesvär
Motionshandledarutbildningar
Första hjälp I, Säkerhetskort för social-och hälsovård, Trimmi bassängsäkerhet

Specialutbildning inom neurologisk fysioterapi
Lasten sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet
Vattenterapi för neurologiska kunder
CI-II-III
Lihastaudit fysioterapia
Theraplay i grupp grundkurs och fortsättning
Fascia
Kinesiotejppaus
Bliss, Nonverbal guidning, SCA
Rakenteinen kirjaaminen
ICF-GAS dokumentering
Administration:
Ledarskaps utbildning
Kvalitetsutbildning för terapiverksamhet
Volition  ledarskapsskolning
Kortare administrativa och ledarskaps dagar

Säkerhet
Sociaali ja terveysalan turvakortti, Työhyvinvointi kortti, Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

Specialsiserad på senior träning
Vattengymnastik i grupp
Seniorträning i gym individuellt och i grupp
Första hjälp I, Trimmi bassängsäkerhet

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Fysioterapeuter

  • Hanna Nyberg

   fysioterapeut, Östanlid och Karleby

  • tfn:
   044 066 5719

  • Kontakta
  • Heidi Bergman

   fysioterapeut, Östanlid och Karleby

  • tfn:
   044 788 3680

  • Har du någon typ av smärtproblematik? Då har du kommit rätt! Jag arbetar som fysioterapeut på Östanlid i Jakobstad och jag hjälper dig gärna att hitta en meningsfull terapi som vi kan förankra i din vardag. Jag ger individuell terapi och vattenterapi. Varje enskilt möte är viktigt för mig och jag strävar efter att se individen som en psykofysisk helhet. Jag jobbar med kroppskännedom utgående från vars och ens egna resurser, och jag använder mycket humor i mitt arbete. Som fysioterapeut är jag närvarande och trygg, och jag ser det som en stor rikedom att varje dag få vara med och påverka andra människors liv. Jag är fullständigt tvåspråkig och kan också arbeta på engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Julia Niemi

   fysioterapeut, Östanlid och Karleby

  • tfn:
   044 788 6313

  • Mitt specialområde är barnneurologi och jag jobbar med individuella terapier för barn i bebisåldern och upp till övre tonåren. Ofta åker jag ut på besök i barnens egen miljö, men jag har även terapier i barnrummet på Östanlid eller vattenterapi i bassängen. Som fysioterapeut vill jag fokusera på möjligheterna hos mina klienter. Jag ger alla en ärlig chans, oavsett vilka neurologiska utmaningar de har i sin vardag. Jag njuter av att få vara med i den där stunden av lycka, då barnet eller den unga upplever inre motivation eller framsteg! Det bästa med mitt jobb är att hinna se barnet och få ta del av deras roliga kommentarer! Samarbetet med föräldrar, lärare och andra i barnets nätverk är också någonting som jag uppskattar.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Malin Solvin-Granholm

   fysioterapeut, Östanlid och Karleby

  • tfn:
   044 788 3741

  • I mitt arbete som fysioterapeut arbetar jag framför allt med barn och unga som har neurologiska sjukdomar eller någon typ av funktionsnedsättning. Jag försöker se möjligheter istället för problem och jag tycker om att arbeta med barn eftersom barnen är här och nu och oftast positiva. Min utgångspunkt är alltid barnets perspektiv och jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, i skolan eller på dagis. Men jag tar också emot barn och unga i Folkhälsans utrymmen. Jag är en lugn, trygg och glad fysioterapeut med bra tålamod. Rörelseglädje är viktigt och jag försöker peppa mina klienter så att de ska känna att de lyckas och har roligt i terapin. Jag tar gärna med mina klienter ut i naturen eftersom det gör terapin mera mångsidig. Det bästa med mitt arbete är alla fina människomöten. Jag tycker om att träffa olika typer av människor och jag tycker om att vara en del av det nätverk som finns runt varje klient. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vörå i söder till Larsmo i norr och mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Monica Sandström

   fysioterapeut, Östanlid och Karleby

  • tfn:
   044 7883638

  • I mitt arbete som fysioterapeut möter jag klienter med olika grader av funktionsutmaningar, men främst handlar det om neurologiska problem. Jag ger individuella terapier för barn, ungdomar och vuxna och rör mig både ute på fältet och tar emot klienter på Östanlid. För att få en bra helhet samarbetar jag gärna med anhöriga, andra terapeuter och övrig personal. Jag är en människokännare som ser fram emot varje möte med varje enskild klient. I terapin tar jag ofta hjälp av de fyra årstiderna – jag cyklar tillsammans med klienterna, skidar eller upplever naturen på andra sätt. Tillsammans med mig har du möjlighet att prova på olika aktiviteter enligt dina egna resurser för att hitta din inre motivation. Målet är att terapin ska vara både mångsidig och inspirerande. Jag ger även terapi i bassängen. Som fysioterapeut är jag tålmodig och lugn och jag tycker om att ha roligt tillsammans med mina klienter. Mina arbetsspråk är svenska, finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tiina Lillkvist

   fysioterapeut, Östanlid

  • tfn:
   044 788 3731

  • Jag är en friluftsintresserad fysioterapeut som främst arbetar med neurologiska klienter och som gärna tar med mina klienter ut i naturen ibland. Det finns en mängd olika hjälpmedel att ta till för att komma sig ut, också för dig som har en neurologisk funktionsnedsättning. Jag väljer att se möjligheter och gör allt för att hitta lösningar utgående från dina egna resurser. Terapierna sker främst på Östanlid eller som hembesök och jag ger också vattenterapi. Utöver neurologiska klienter jobbar jag också med stöd- och rörelseorgansproblem och bäckenbottenterapi. I mitt arbete tar jag helheten i beaktande – hela människan – inte bara det fysiska, och jag vill att terapin ska vara effektiv men rolig! Det bästa med mitt jobb är klienterna, och den variation som det innebär att arbeta med människor. Mina arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Titti Ljung

   fysioterapeut, Östanlid

  • tfn:
   050 917 1557

  • I mitt arbete som företagsfysioterapeut har jag förmånen att få inspirera folk att röra på sig! Det ger mig mycket energi. På samma sätt är det när jag leder vattengympagrupper – att få ta del av den sköna känslan som infinner sig när klienterna stiger ner i varmvattenbassängen är riktigt härligt. Många av mina klienter har stöd- och rörelseproblem, och för dem passar terapin i bassängen ypperligt. Människomöten av alla de slag ger mig mycket energi och gör mig glad. Jag är noga med att bemöta alla på ett vänligt sätt och jag upplever att klienterna känner sig trygga med mig. Till mina arbetsuppgifter hör också att planera och leda våra Må bra-dagar, så ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer om våra rekreationsdagar!

   Visa mer
  • Kontakta
  • Yvonn Björkström

   Koordinator Östanlid (telefontid kl.8-9)

  • tfn:
   044 788 3639

  • Min roll som koordinator på Folkhälsan Östanlid innebär att jag tar hand om förfrågningar och bokar in grupper till vårt gym eller till vår omtyckta simbassäng. När jag inte drar egna grupper finns jag i infon vid huvudingången.Sedan många år tillbaka jobbar jag även som konditionsskötare på Östanlid. Jag leder olika grupper och finns även på plats under ”Öppet gym”. När vi ordnar öppet gym kan man komma hit och lära sig hur man använder maskinerna på rätt sätt och samtidigt träna en gång gratis i vårt fina gym. Det bästa med mitt jobb på Folkhälsan är mångsidigheten och flexibiliteten. Det händer mycket i huset och man får träffa många olika typer av människor varje dag. Det gillar jag. Folk brukar beskriva mig som en glad och positiv person som är lätt att samarbeta med. Mina arbetsspråk är svenska och finska.

   Visa mer
  • Kontakta