Lågtröskelmottagning

Första mötet - när du är orolig för ditt barn eller din tonåring

Är du orolig för ditt barn eller din tonåring? I Första mötet får du tala om din oro då den handlar om till exempel barnets eller tonåringens utveckling, lärande, uppmärksamhet, beteende eller sociala förmågor.