Talterapi Helsingfors

Är du orolig över ditt barns språk- och talutveckling?

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi
Pris

Talterapeutundersökning 45 min 120 euro
Talterapeututlåtande 80 euro
Talterapi 45 min 116 euro
Talterapi 60 min 140 euro

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Barn föds med olika förutsättningar för att tillägna sig språk. Vissa lär sig språk utan större insatser från omgivningen, men det finns barn som inte lär sig prata och förstå som förväntat. För de barnen är det viktigt att man tidigt identifierar utmaningarna och utreder dem.

Det finns också en ärftlighet för sen språk- och/eller talutveckling. Språksvårigheter innebär att barnet har problem med att förstå och/eller att göra sig förstådd och det kan visa sig inom ett eller flera av följande områden: motoriken, språkljudssystemet, meningsbyggnad, grammatik, språkförståelse, växelverkan, pragmatik (hur språket används i olika sociala sammanhang) och talflyt (stamning).

Vissa barn har språksvårigheter som en del av en annan diagnos, t.ex. autismspektrumtillstånd. Många barn med kommunikationssvårigheter drar nytta av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK), t.ex. bilder, för att kunna förstå språk bättre och göra sig förstådda.

I vårt barnneurologiska team fokuserar talterapeuten på att undersöka kommunikationssvårigheter hos barn, handledning kring och habilitering (talterapi) av svårigheterna (individuellt eller i grupp). I talterapi jobbar vi i takt med barnets förutsättningar för att öka barnets kommunikativa färdigheter och delaktighet. Samarbete mellan familj, dagvård/skola och talterapeut är en förutsättning för ett gott resultat.

Kompetensbeskrivning

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Autism
Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism

Språkliga svårigheter
Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
BasAKK


Språkliga svårigheter
Typisk och avvikande språkutveckling
Metoddag logopeder

Ätande och sväljning
Ät- och sväljsvårigheter

Övrigt
Grundkurs i tillämpad beteendeanalys och habilitering

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

Grundkurs i blisskommunikation

Grundkurs i tecken som stöd

Widgit Go (Introduktion)

Språkliga svårigheter

Autism

Röst

Fördjupning i röststörningar och deras behandling

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Talterapeuter

  • Janica Baarman

   talterapeut, Helsingfors

  • tfn:
   044 788 3765

  • Kontakta
  • Saara Nylund

   Talterapeut

  • tfn:
   044 788 1032

  • Kontakta
  • Saskia Öhman

   Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

  • tfn:
   044 788 3688

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål), engelska

   Visa mer
  • Kontakta
  • Rebecka Rönnblad

   Talterapeut

  • Rebecka jobbar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors och Åbo. Rebecka ger talterapi och gör utredningar av barns språkliga färdigheter och arbetar främst med barn i olika åldrar (allt från dagisålder upp till skolålder) med olika språkliga svårigheter. Språkkunskaper: svenska (modersmål), finska och engelska.

   Visa mer
  • Kontakta