Talterapi i Karleby

Ett barn som kommer till talterapi kan ha svårigheter med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet.

Tid: Vardagar kl. 8.00-16.00
Plats: Emeliehemmet
Adress: Sjukhusgatan 11, 67100 Karleby
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa Centralsjukhus, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. 

I talterapin tränar vi till exempel munmotorik, uttal och förmågan att ge och ta emot information. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.

Bakgrunden till barnets svårigheter kan till exempel vara specifik språkstörning, autism, utvecklingsstörning och olika medfödda syndrom.

Vi gör hem-, dagis- och skolbesök i Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå och Oravais

Kompetensbeskrivning

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av våra terapeuters kompetensområden. Deras kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
- Grundkurs i blisskommunikation
- Grundkurs i teckenspråk
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
- SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia

Autism

- Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

- Benämning och berättande
- It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
- Pragmatiska svårigheter hos barn

Tal- och oralmotoriska svårigheter

- Diplomkurs i oralmotorik

Ätande och sväljning

- Feeding Therapy – a sensory motor approach
- Spädbarns ätutveckling
- The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course

Övrigt

- Servicekedja för barn och unga med

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
- AKKtiv KomIgång (AKK och tidig intervention)
- AKK i vardagen
- Talking Mats, samtalsmattor som stöd för att uttrycka åsikter

Autism

Hörsel

Röst
- Lee Silverman Voice Treatment (röstbehandling för bl.a. personer med Parkinson)
- Specialiserad inom röstergonomi och röstproblem (doktorandstudier i logopedi)

Språkliga svårigheter
- Dyslexiutredning- ett uppdrag för logopeden
- Logopediskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter
- Talterapeutförbundets utbildningsdag, tema: benämning

Tal- och oralmotoriska svårigheter
- Stamning

Ätande och sväljning
- Spädbarns ätutveckling

Övrigt
- Hantering av problemskapande beteende, föreläsare Bo Hejlskov Elvén

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Enhetschef, Jakobstad, Karleby och Vasa

  • tfn:
   044 066 5649

  • Som enhetsansvarig är det mitt jobb att se till att klienterna får den bästa möjliga rehabiliteringen hos oss. Vi erbjuder hög kvalitet vid rehabiliteringen på Östanlid och är i ständig utveckling. Vårt fokus är våra klienter och vi gör allt för att se till att klienterna har det bra och trivs med oss. Att få dela glädje med klienter och terapeuter är oerhört värdefullt och något jag uppskattar väldigt mycket i min jobbvardag. Välmående på arbetsplatsen är viktigt för oss och vi diskuterar mycket tillsammans för att nå olika lösningar. Som verksamhetsledare ser jag det positiva i allt och försöker underlätta arbetet för mina kolleger på bästa möjliga sätt. Tidigare arbetade jag med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, men numera ligger mitt fokus på administration och organisation, vilket jag också tycker om. Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om vår verksamhet!

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Lill-Thylin

   Talterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 3719

  • Hur kan vi stimulera språket för varje enskild person som kommer till oss? Och hur får vi in träningen i vardagen utan att det känns som träning? Dessa tankegångar lever jag med i mitt jobb som talterapeut. Kommunikation är ju så viktigt! Mina klienter är barn upp till 12 år, som har olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter. Speciellt intresserad är jag av barn med hörselskada och barn med munmotoriska svårigheter. Som talterapeut är jag engagerad och lyhörd. Jag trivs i mötet med barnet och strävar efter att både barn och förälder känner förtroende för mig. I mitt jobb utvecklas jag ständigt och får ny kunskap inom mitt yrke. Mitt arbetsspråk är svenska och jag ger terapi i Larsmo, Karleby, Kronoby, Pedersöre och Jakobstad.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Rebecka Lindholm

   talterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 1043

  • Jag arbetar främst med barn och ungdomar i skolåldern och på daghem. Jag träffar barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har tal-, röst- eller språksvårigheter, sväljningsproblematik eller att man behöver stöd för att utveckla alternativ kommunikation. Då jobbar vi bland annat med stödtecken, bilder, kommunikationsmappar eller symboler. Man kan även få hjälp av en talterapeut vid kommunikativa svårigheter på grund av till exempel autism, afasi eller Parkinsons. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta med så många olika människor! Det är ett utmanande arbete, och man behöver vara flexibel och anpassningsbar i klientmötet, men det är också ett väldigt givande jobb. Som talterapeut är jag lyhörd och empatisk. Det är viktigt att varje klient känner sig trygg och upplever att det är en rolig terapisituation. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska och mitt arbetsområde är Jakobstad och Karleby.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Julia Åstrand

   talterapeut, Karleby

  • Kontakta