Talterapi i Jakobstad

Ett barn som kommer till talterapi kan ha svårigheter med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet.

Tid: Vardagar kl. 8.00-16.00
Plats: Östanlid
Adress: Östanpåvägen 32, 68660 Jakobstad
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa Centralsjukhus, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. 

I talterapin tränar vi till exempel munmotorik, uttal och förmågan att ge och ta emot information. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder såsom bilder, stödtecken eller talapparater.

Bakgrunden till barnets svårigheter kan till exempel vara specifik språkstörning, autism, utvecklingsstörning och olika medfödda syndrom.

Vi gör hem-, dagis- och skolbesök i Karleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå och Oravais

Kompetensbeskrivning

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av våra terapeuters kompetensområden. Deras kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
- Grundkurs i blisskommunikation
- Grundkurs i teckenspråk
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
- SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia

Autism

- Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
- PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

- Benämning och berättande
- It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
- Pragmatiska svårigheter hos barn

Tal- och oralmotoriska svårigheter

- Diplomkurs i oralmotorik

Ätande och sväljning

- Feeding Therapy – a sensory motor approach
- Spädbarns ätutveckling
- The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course

Övrigt

- Servicekedja för barn och unga med

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
- AKKtiv KomIgång (AKK och tidig intervention)
- AKK i vardagen
- Talking Mats, samtalsmattor som stöd för att uttrycka åsikter

Autism

Hörsel

Röst
- Lee Silverman Voice Treatment (röstbehandling för bl.a. personer med Parkinson)
- Specialiserad inom röstergonomi och röstproblem (doktorandstudier i logopedi)

Språkliga svårigheter
- Dyslexiutredning- ett uppdrag för logopeden
- Logopediskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter
- Talterapeutförbundets utbildningsdag, tema: benämning

Tal- och oralmotoriska svårigheter
- Stamning

Ätande och sväljning
- Spädbarns ätutveckling

Övrigt
- Hantering av problemskapande beteende, föreläsare Bo Hejlskov Elvén

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Talterapeuter

  • Johanna Lill-Thylin

   Talterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 3719

  • Hur kan vi stimulera språket för varje enskild person som kommer till oss? Och hur får vi in träningen i vardagen utan att det känns som träning? Dessa tankegångar lever jag med i mitt jobb som talterapeut. Kommunikation är ju så viktigt! Mina klienter är barn upp till 12 år, som har olika typer av språk- och kommunikationssvårigheter. Speciellt intresserad är jag av barn med hörselskada och barn med munmotoriska svårigheter. Som talterapeut är jag engagerad och lyhörd. Jag trivs i mötet med barnet och strävar efter att både barn och förälder känner förtroende för mig. I mitt jobb utvecklas jag ständigt och får ny kunskap inom mitt yrke. Mitt arbetsspråk är svenska och jag ger terapi i Larsmo, Karleby, Kronoby, Pedersöre och Jakobstad.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Anna Stenhäll

   talterapeut, Östanlid (moderskapsledig)

  • I mitt arbete som talterapeut träffar jag främst barn i och under skolåldern. Jag träffar barnen i deras egen vardag – hemma, på daghemmet eller i skolan – och vi arbetar med kommunikation på olika sätt. Vi lär oss till exempel att förstå vad andra människor säger, hur man är i kontakt med andra och att själv kunna begära eller berätta om något. Det kan ske via talade ord, men också med tecken eller bilder som stöd. Mitt fokus ligger också på klienter med oralmotoriska svårigheter och ätsvårigheter. Det bästa med mitt jobb är att få arbeta med människor, vilket gör jobbet väldigt varierande. Ja, det är ett utmanande arbete, men också väldigt spännande! Som talterapeut är jag lugn och tålmodig. Flexibel och lyhörd behöver man också vara då man samarbetar med många olika aktörer. Mitt arbetsspråk är svenska och jag rör mig i huvudsak i Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

   Visa mer
  • Rebecka Lindholm

   talterapeut, Jakobstad och Karleby

  • tfn:
   044 788 1043

  • Jag arbetar främst med barn och ungdomar i skolåldern och på daghem. Jag träffar barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att man har tal-, röst- eller språksvårigheter, sväljningsproblematik eller att man behöver stöd för att utveckla alternativ kommunikation. Då jobbar vi bland annat med stödtecken, bilder, kommunikationsmappar eller symboler. Man kan även få hjälp av en talterapeut vid kommunikativa svårigheter på grund av till exempel autism, afasi eller Parkinsons. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta med så många olika människor! Det är ett utmanande arbete, och man behöver vara flexibel och anpassningsbar i klientmötet, men det är också ett väldigt givande jobb. Som talterapeut är jag lyhörd och empatisk. Det är viktigt att varje klient känner sig trygg och upplever att det är en rolig terapisituation. Mina arbetsspråk är främst svenska och engelska och mitt arbetsområde är Jakobstad och Karleby.

   Visa mer
  • Kontakta