Talterapi Pargas

På mottagningen i Åboland jobbar två talterapeuter med barn, unga och vuxna. Vi gör utredningar, terapiperioder och handledningar.

Plats: Folkhälsanhuset i Pargas
Adress: Munkvikvägen 31, 21600 Pargas
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: Fredrika Wahrman
Telefon: 044 788 5966

Pris

Talterapeutundersökning 45 min 120 euro

Talterapeututlåtande 80 euro

Talterapi 45 min 116 euro
Talterapi 60 min 140 euro


Utredning

I talterapeutiska utredningar bedömer vi barnets grundläggande kommunikativa färdigheter, språkliga förmåga och behov av AKK-hjälpmedel. Bedömningen är individuellt planerad och anpassas enligt ålder, förutsättningar och frågeställning. Dessutom kan vi ta ställning till barnets munmotorik, röstkvalitet och röstanvändning, stamning och behov av eventuella kompletterande undersökningar (t.ex. finskspråkig utredning, ergoterapiutredning eller barnneurologisk bedömning).

Habilitering

Vi erbjuder både längre och kortare talterapiperioder och vid behov samterapi med exempelvis ergoterapeut. Vi ställer upp mål inför varje terapiperiod tillsammans med föräldrar och pedagoger. Metoderna i terapin väljs enligt målsättningen och de individuella förmågorna.

Talterapin för barn är lekfull och rolig. I talterapin använder vi oss av spel och lekar, som kan anpassas till de metoder som har valts. Vi jobbar för att stärka de områden i utvecklingen som barnet har svårt med, samtidigt som vi stöder barnet att kompensera med sina individuella styrkor. Ju äldre barnet är, desto mer kan vi jobba med barnets egna strategier i kommunikationen. För att försäkra oss om att de förmågor barnet hittat i terapin överförs till vardagen, samarbetar vi intensivt med både föräldrar och pedagoger under hela processen. Vid behov kan samarbetet också utökas med handledning, som riktar sig till barnets näromgivning.

Till talterapi kan du komma med en betalningsförbindelse från hemkommunen, specialsjukvården eller FPA. Du kan också komma privat eller med betalningsförbindelse från försäkringsbolag.

Grupper

Talterapeuterna på mottagningen fungerar även som ledare för gruppverksamhet, exempelvis Språk och stoj grupper för barn med språkliga och/eller motoriska svårigheter och Syskongrupper, för syskon till barn med specialsvårigheter.

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

Kontakt

  • Fredrika Wahrman

   Talterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 788 5966

  • Fredrika arbetar som talterapeut vid mottagningen för barn, unga och familjer i Åboland.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Johanna Lindblom

   talterapeut, Åboland

  • tfn:
   044 788 1012

  • Johanna har Pargas och Åbo som arbetsområde.

   Visa mer
  • Kontakta