Talterapi i Vasa

I talterapin tränar barnet till exempel munmotorik och uttal. Vi kan också prova ut olika kommunikationshjälpmedel.

Tid: Vardagar kl.08.00-16.00
Plats: Folkhälsanhuset i Vasa
Adress: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vasa
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Åsa Lindroos-Lönnbäck
Telefon: 044 066 5649

Pris

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad eller försäkringsbolag. 


Ett barn kan ha svårigheter med bland annat kommunikationen, språket, rösten och ätandet.

I talterapin tränar vi till exempel munmotorik, uttal och förmågan att ge och ta emot information. Vi kan också prova ut olika alternativa kommunikationsmetoder som bilder, stödtecken eller talapparater.

Barnets svårigheter kan till exempel bero på specifik språkstörning, autism, utvecklingsstörning och olika medfödda syndrom

Vi gör också hem-, skol- och dagisbesök i Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Kompetensbeskrivning

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

AKK i vardagen

Grundkurs i blisskommunikation

Grundkurs i teckenspråk

Widgit Go (Introduktion)

Autism

Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

Better Conversations with Aphasia

Hanen – It takes two to talk

Kaninhistorier – träning i aktiv hörförståelse

Tal- och oralmotoriska svårigheter

OPT 1

Ätande och sväljning

Spädbarns ätutveckling

Övrigt

Introduktionskurs i Nonverbal guidning

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

AKKtiv KomIgång Barnlogopedi

Widgit Go (Introduktion)

Grundkurs i blisskommunikation

Grundkurs i teckenspråk

Autism

Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

Tal- och oralmotoriska svårigheter

Introduction to PROMPT: Technique Workshop

Ätande och sväljning

SOS Approach to Feeding

Spädbarns ätutveckling

Övrigt

Introduktionskurs i Nonverbal guidning

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

Widgit Go (Introduktion)

Fortsättningskurs i Tecken som Stöd

Autism

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

Tal- och oralmotoriska svårigheter

Ätande och sväljning

Övrigt

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)

Widgit Go (Introduktion)

Grundkurs i blisskommunikation

Grundkurs i teckenspråk

Fortsättningskurs i Tecken som Stöd

Autism

Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism

Hörsel

Röst

Språkliga svårigheter

Tal- och oralmotoriska svårigheter

OPT 1

Introduction to PROMPT: Technique Workshop

Ätande och sväljning

Övrigt

FPA stödd rehabilitering

Här finner du länkar och information om rehabilitering med stöd från FPA.

På denna sida hittar du information om urvalskriterier, genomförande och ansökningsförfarande.

https://www.kela.fi/web/sv/kravande-medicinsk-rehabilitering 

Kontaktuppgifter till FPA byråer hittas på adressen 

www.fpa.fi/byraer

Telefonnummer till FPA hittas på adressen 

www.fpa.fi/telefonservice

  • Amanda Andersson

   talterapeut, Vasa

  • tfn:
   044 788 3679

  • Jag arbetar som talterapeut i Vasa och jag arbetar till största delen med barn och ungdomar. Till mig kan du komma om du till exempel har någon typ av funktionsnedsättning som innefattar språkstörning. Kanske har du autism eller något syndrom som gör att du behöver stöd i din språkutveckling? Har du ett begränsat ordförråd eller behöver hjälp med uttalet? Jag är en glad, lugn och tålmodig talterapeut som tycker om att träffa olika typer av människor. Det känns bra att kunna hjälpa och som talterapeut uppskattar jag att få vara en del av nätverket runt mina klienter, i ett nära samarbete mellan hem och skola. Mitt arbetsfält sträcker sig från Vasa till Vörå.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Ida Finnäs

   talterapeut, Vasa

  • tfn:
   044 788 3653

  • Jag är en av fyra talterapeuter i Vasa och jag arbetar främst med barn och ungdomar. Terapin sker för det mesta i daghemsmiljö eller genom skolbesök, men jag tar också emot klienter i Folkhälsanhuset Wasa. Till mig kan du komma om du till exempel har någon typ av språkstörning - kanske har du ett litet ordförråd, problem med uttalet eller svårt att förstå instruktioner? Har du begränsat talat språk och skulle kommunicera bättre med hjälp av bilder? Då har du kommit till rätt ställe! Jag är en kreativ och glad talterapeut som är bra på att få kontakt med människor, och det allra bästa med mitt jobb är att få ta del av klienternas framsteg! Mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa till Närpes.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Erika Snellman

   talterapeut, Vasa

  • tfn:
   044 757 8839

  • Språkliga utmaningar, svårigheter med socialt samspel eller uttal är exempel på sådant man tränar på i talterapin. Kommunikation är ett brett begrepp där tal, röst och språk är i fokus, och man behöver ibland hitta alternativa kommunikationssätt där man tar hjälp av tecken eller bildkartor. Jag arbetar främst med barn och mitt arbetsområde sträcker sig från Vasa och ner mot Närpes och Kristinestad. I min roll som talterapeut är jag väldigt inlyssnande. Jag är flexibel och kan byta spår i terapisituationen om jag märker att barnet behöver det. Jag vill att barnen ska känna sig trygga med mig och jag vill att vi ska ha roligt tillsammans. Det bästa med mitt jobb är känslan av att kunna lära barnet något, och samtidigt får jag lära mig av barnet. Det blir en interaktion där vi skapar någonting bra tillsammans, med målet att hela tiden utvecklas. Mitt arbetsspråk är svenska.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Hanna Fröjdö

   talterapeut, Vasa

  • tfn:
   044 788 5970

  • I talterapin möter jag både vuxna klienter och barn där utmaningarna kan vara allt från sen språkutveckling till någon typ av funktionsnedsättning. Min stationeringsort är Vasa men jag rör mig mellan Oravais i norr till Närpes i söder och jag jobbar både på svenska och finska. Det allra bästa med mitt jobb är att få möjlighet att hjälpa andra människor, att kunna inspirera och kanske hjälpa klienter och deras närstående med något som upplevs som svårt i vardagen. Det känns bra att få vara en viktig länk i nätverket runt varje klient. Som talterapeut är jag påhittig, lekfull och lugn. Jag är bra på att känna in och möta varje klient på klientens egen nivå. Kreativitet är också en bra egenskap att ha i rollen som talterapeut, då man ofta behöver byta riktning i terapisituationen för att komma vidare.

   Visa mer
  • Kontakta