Digital utbildning om sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet i en integrationskontext

Startdatum: 12.11.2020
Kursperiod: 12.11.2020 - 13.11.2020
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Hälsofrämjande Folkhälsanåland
halsoframjande@folkhalsan.ax
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 25.09.2020
Anmälan stänger: 11.11.2020
Kurskod: 310K0018979
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Vill du lära dig mera om normer, sexualitet, jämställdhet och sexuell hälsa? I samarbete med AMIF-projektet, En säker hamn (Åland) ordnar Folkhälsan en digital utbildning om sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet i en integrationskontext.


Torsdagen den 12.11 kl. 14:30 – 19:00 och fredagen den 13.11 kl. 9:00 – 12:00


SENSE är en förkortning för Kultursensitiv dialog kring jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa. Det är ett projekt inom Folkhälsan vars mål är att stärka kunskapen kring sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet i en integrationskontext. Projektet finansieras med medel från Arbets- och näringsministeriet i Finland.


Målsättningen med själva utbildningen:


·         Fördjupad kunskap om sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet i en integrationskontext


·         Färdigheter att jobba kultursensitivt


·         Kompetens att föra dialog om sexuell hälsa med såväl professionella som inflyttade


Efter avklarad utbildning kan du leda studiecirklar för personer med invandrarbakgrund. Fram till december år 2021 får ledare av studiecirklar timarvode för sitt uppdrag. Detta förutsätter att du deltar på båda utbildningsdagar. Deltagare som är med på båda utbildningsdagar får ett kursintyg.  


Utbildningen förbinder dock inte deltagarna att dra studiecirklar. Du får gärna delta även på delar av utbildningen eller specifika föreläsningar.


På grund av rådande omständigheter kommer utbildningen att genomföras digitalt. Verktyget som används är Microsoft Teams. Länken sänds till e-postadressen som du anger vid anmälningen.


Program


Torsdagen den 12.11.2020


Kl. 14.30 -15:00                 Information om utbildningen; Senada Arnautovic, SENSE projektkoordinator, Folkhälsan


                                         Presentation av AMIF-projektet En säker hamn med Dan Sundqvist, projektledare och Tanja Eklöw, Integrationsansvarig ÅHS


Kl. 15.15–16.15                  Normmedvetenhet, jämlikhet och jämställdhet, Sara Sundell, sakkunnig i jämställdhetsfrågor och jämlikhet, Folkhälsan


Kl. 16.15–16.30                  Paus


Kl. 16.30–17.30                  Sexuella rättigheter och sexuell hälsa; Suss Åhman, sakkunnig i sexuell hälsa, Folkhälsan


Kl. 17.30-17.40                   Paus


Kl. 17.40–18.30                  Hur fungerar det i praktiken? Linda Budd, leg. sjuksköterska och barnmorska vid Kvinnokliniken vid Ålands Central sjukhus       


Kl. 18.40 –19.00                 Studiecirklar som metod; Senada Arnautovic, SENSE projektkoordinator


 


Fredagen den 13.11.2020


Kl. 9.00–11.30                    Perspektiv och verktyg i arbetet kring migration och sexuell hälsa, Kerstin Isaxon, sakkunnig på RFSU (Sverige)


Kl. 11.30–12.00                  Reflektion och avslutning; Senada Arnautovic, SENSE projektkoordinator, Dan Sundqvist, Projektledare, EU-projekt En säker                                               hamn och Tanja Eklöw, Integrationsansvarig ÅHS


För mera information kontakta:


Senada Arnautovic, Projektkoordinator SENSE, Folkhälsan


Tel: + 358 (0) 44 788 3632 E-mail: senada.arnautovic@folkhalsan.fi 


Dan Sundqvist, Projektledare, EU-projekt En säker hamn


Tel: + 358 (0) 457 3500 601 E-mail: dan@integration.ax 


Tanja Eklöv, Integrationsansvarig ÅHS


Tel: + 358 (0) 457 3500 602 E-mail: tanja.eklow@ahs.ax 


 Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Tider :

12.11.2020 14.30 - 19.00 På distans
13.11.2020 09.00 - 12.00 På distans