Doulaintroduktionsutbildning, Åboland & Åland

Startdatum: 05.09.2020
Kursperiod: 05.09.2020 - 06.09.2020
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Gymnastiksal
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.03.2020
Anmälan stänger: 09.08.2020
Kurskod: 310K0018880
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Introduktionskurs för nya åboländska och åländska doulor


Folkhälsan behöver fler aktiva doulor i Åboland och på Åland. Om du är intresserad av att komma med i doulaverksamheten kan du anmäla ditt intresse nu. Följande introduktionskurs ordnas i Mariehamn för åboländska och åländska blivande doulor.


Under introduktionsutbildningen lär du dig mer om vad en doula är och vad doulan gör, samt hur det är att fungera som frivillig doula inom Folkhälsan. Kort sammanfattat kan man säga att doulans stöd bidrar till att förbättra och stärka kvinnors, nyföddas och familjers psykiska, emotionella, sociala och fysiologiska hälsa i samband med graviditet, förlossning och postpartumtiden. Mer kunskap, färdigheter och handledning får Folkhälsans doulor sedan kontinuerligt under doulakvällarna som ordnas cirka en gång i månaden beroende på region.


Utbildningen är gratis, men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet. Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webbplats: www.folkhalsan.fi/doula


Om du bor i Åboland och deltar i utbildningen bekostas övernattningen i Mariehamn samt dina resor till och från utbildningen av Folkhälsan. Frågor kring reseersättningar riktas till doulakoordinatorn i Åboland, Liisa Jungar, tfn: 044 488 3078, liisa.jungar@folkhalsan.fi 


Anmäl ditt intresse redan nu! Alla som anmäler sig hamnar automatiskt på kö tills anmälningstiden har gått ut den 9 augusti. Doulakoordinatorn i respektive region kommer därefter att ringa upp dig för en kort intervju innan utbildningsplatserna fördelas.

Anmäl dig här

Tider :

05.09.2020 10.30 - 18.00 Gymnastiksal
06.09.2020 09.00 - 13.00 Gymnastiksal