Doulaintroduktionsutbildning på Åland

Startdatum: 05.09.2020
Kursperiod: 05.09.2020 - 06.09.2020
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Gymnastiksal
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.03.2020
Anmälan stänger: 09.08.2020
Kurskod: 310K0018793
Kurspris: Gratis
Anmäl dig här

Doulagruppen på Åland och i Åboland behöver fler aktiva doulor!


Välkommen med på vår introduktionsutbildning där du lär dig mer om vad en doula är och vad den gör, samt hur det är att fungera som frivillig doula inom Folkhälsan. Kort sammanfattat kan man säga att doulans stöd bidrar till att förbättra och stärka kvinnors, nyföddas och familjers psykiska, emotionella, sociala och fysiologiska hälsa i samband med graviditet, förlossning och postpartumtiden. Mer kunskap, färdigheter och handledning får Folkhälsans doulor sedan kontinuerligt under doulakvällarna som ordnas cirka en gång i månaden beroende på region.


Utbildningen är gratis, men vi förutsätter att du har för avsikt att bli aktiv i vår doulaverksamhet. Bekanta dig gärna med verksamheten på vår webb: www.folkhalsan.fi/doula


Du kan anmäla ditt intresse nedan. Alla som anmäler sig hamnar automatiskt på kö tills anmälningstiden har gått ut den 9 augusti. Doulakoordinatorn kommer därefter att ringa upp dig för en kort intervju innan utbildningsplatserna fördelas.

Anmäl dig här

Tider :

05.09.2020 10.30 - 18.00 Gymnastiksal
06.09.2020 09.00 - 13.00 Gymnastiksal