Föreläsning: Tidig läs- och skrivinlärning med hjälp av symbolstöd (virtuellt)

Startdatum: 14.03.2024
Kursperiod: 14.03.2024 - 14.03.2024
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.12.2023 00.00
Anmälan stänger: 11.03.2024
Kurskod: 18K20018005
Anmäl dig här

Inom ”AKK” (alternativ och kompletterande kommunikation) är det vanligt att vi fokuserar på hur vi kan bli bättre på att uttrycka oss med hjälp av symboler som stöd. Det kan handla om att pekprata med hjälp av en kommunikationspärm eller en kommunikationskarta. I vissa fall handlar det även om att göra detsamma med någon kommunikationsapp eller kommunikationsprogram.
Vi talar om symbolerna som stöd för kommunikationen, men glömmer lätt bort att en betydande del av kommunikation även handlar om att läsa och skriva.


Att ”AKK” här är försett med ett citationstecken har att göra med att det kan vara missvisande att tala om Alternativ och kompletterande kommunikation. Ordet ”alternativ” kan lätt få för stor betydelse. Vi vet idag att symbolerna stöder allas kommunikation, nästa steg är att lyfta fram hur symbolerna kan stöda i den tidiga läs- och skrivinlärningen.


Vi bekantar oss med språklekar som stärker den språkliga medvetenheten. Vi funderar på hur det är att läsa och skriva utan kunskap om bokstäver.


Denna föreläsning var en workshop på AKK-mässan i Vasa 29.11 2023


Ingen avgift

Anmäl dig här

Tider :

14.03.2024 14.30 - 16.00 På distans