Full fart framåt med visuellt stöd för yrkesverksamma (distans)

Startdatum: 17.03.2022
Kursperiod: 17.03.2022 - 21.04.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Johan Palmén
johan.palmen@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 15.12.2021 11.00
Anmälan stänger: 14.03.2022
Kurskod: 18K20018003
Anmäl dig här

Kom med och utbyt erfarenheter och lär dig nytt om visuellt stöd i daghemsmiljön. 


Visuellt stöd används för att berika den verbala kommunikationen med andra former av kommunikation, såsom symboler och tecken. Syftet är att förstärka det verbala språket. Märker man brister i barns kommunikativa utveckling är det bra att så fort som möjligt komplettera med visuellt stöd.


En kommunikativ utmaning går ofta hand i hand med exempelvis svårigheter med växelverkan och att uttrycka sig. Barn med utmaningar att hantera det verbala kan bli frustrerade och utveckla ett icke önskat beteende.
Genom att använda sig av kommunikationsstöd som stöd för det verbala språket stöder man barnet i situationen och arbetar samtidigt för en språklig utveckling.


På tillfällena utvecklar vi kunskaperna om visuellt stöd, för att göra daghemsmiljön ännu mer lättillgänglig. Deltagarna kommer att själva producera material så tillgång till något verktygsprogram förväntas och ger deltagarna ett mervärde under träffarna.


En länk  skickas före evenemanget.

Anmäl dig här

Tider :

17.03.2022 14.00 - 15.30 På distans
21.04.2022 14.00 - 15.30 På distans