Gemenskap skyddar hälsan : Föreläsning med Peter Strang

Startdatum: 09.04.2019
Kursperiod: 09.04.2019 - 09.04.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Jungsborg
Adress: Tvärgatan 8, 67100 Karleby
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.10.2018
Bilagor:
Kurskod: 18F10018494
Kurspris: Gratis

Gemenskap skyddar hälsan
Om ensamhetens och gemenskapens hälsoeffekter


Föreläsning med Peter Strang
Att ensamhet är tråkigt, det vet vi. Men kan ensamhet också påverka den kroppsliga hälsan? Varför finns det samband mellan ofrivillig ensamhet och hjärt- och kärlsjukdomar? Varför skyddar gemenskap mot sådana sjukdomar?
Föreläsningen tar upp varför människan är gjord för gemenskap och varför ensamhet är en hälsorisk även idag. Strang talar även om den existentiella ensamheten, dvs den inre ensamhet vi kan känna ibland trots att vi har både familj och vänner.


Peter Strang är författare, cancerläkare och verksam som professor vid Karolinska Institutet i Stockholm.


När? Tisdag 9.4.2019 kl.18.30
Var? Jungsborg, Tvärgatan 8, Karleby


Fritt inträde och kaffeservering mot frivillig avgift.


Under kvällen kan du bekanta dig med arrangörernas frivilligverksamhet.


Arrangörer:
ilaag - tillsammans i Österbotten,
Folkhälsans förbund, Folkhälsanföreningen i Karleby,
Röda korset Karleby svenska avdelning, Röda korset Gamlakarleby avdelning,
Yhteisöklubi Silta,
Sams - Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.,
Karleby Marthaförening,
Österbottens cancerförening, Karlebynejdens svenska cancerklubb
Karleby svenska församling,
Kulturkompis

Tider :

09.04.2019 18.30 - 20.30 Jungsborg