Hälsonätverksträff i Jakobstad 23.10.2023

Startdatum: 23.10.2023
Kursperiod: 23.10.2023 - 23.10.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Österbotten - Rosenlunds prästgård
Adress: Trädgårdsgatan 6, 68600 Jakobstad
Visa på karta
Kontakt: Victoria Björk
victoria.bjork@folkhalsan.fi
044-7883709
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.06.2023 08.00
Anmälan stänger: 16.10.2023
Kurskod: 18U20016001
Anmäl dig här

 Skärmanvändning i småbarnsfamiljer
– hur kan vi stöda föräldrar och barn till en sund användning av medieinnehåll?


Mediafostran är en del av barnets fostran och skärmanvändning är viktigt att diskutera och ta hänsyn till redan då barnen är små.


Under nätverksträffen behandlas bl.a. följande teman: • Vilka är för- och nackdelarna med mobilbruk, spel och annat skärminnehåll?

 • Hur ska man som yrkesverksam eller förälder beakta barnets utveckling då man lägger upp riktlinjerna för skärmanvändning?

 • Hur kan relationerna inom familjen och barnets utveckling påverkas av skärmanvändning?

 • Vad är bra att tänka på då man diskuterar skärmbruk med föräldrar?

 • Hur påverkas synens utveckling i en digitaliserad värld?

 • Synen har en viktig funktion i kommunikation, interaktion, dagliga aktiviteter och motorik. Ett fenomen som kan påverka ögonhälsan är den ökade mängden skärmtid.

 • Dessutom presenteras material och verksamheter som stöder mediefostran i småbarnsfamiljer.

  Som föreläsare fungerar


  Annukka Såltin, sakkunnig inom problematiskt digitalt spelande och sociala medier på Pelituki samt projektledare för projektet ”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag”.
  Stina Nygård, synrådgivare, Projektet Synligan från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS)


  Program
  11:30: Lunch
  12:15: Presentationsrunda
  12:45: Föreläsning, del 1
  14:30: Eftermiddagskaffe
  15:00: Föreläsning, del 2
  16:00: Träffen avslutas
Varmt välkommen med på nätverksträffen i Norra Österbotten! Denna gång träffas vi vid Rosenlunds prästgård i Jakobstad (Trädgårdsgatan 6 A-C)


Om du av en eller annan orsak behöver annullera ditt deltagande, kan du göra det kostnadsfritt fram till 16.10, därefter fakturerar vi 20€/person om du uteblir utan anmälan. Vi vill på detta sätt undvika onödigt matsvinn.

Folkhälsans hälsonätverksträffar:
Nätverket riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig något aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 


 

Anmäl dig här

Tider :

23.10.2023 11.30 - 16.00 Rosenlunds prästgård